Locations in Japan

Offices

Head Office

1-14-10 Nihonbashi Kayabacho, Chuo-ku, Tokyo 103-8210

03-3660-7111

Sumida Office

2-1-3 Bunka, Sumida-ku, Tokyo 131-8501

03-5630-9000

Osaka Office

1-4-1 Itachibori, Nishi-ku, Osaka, Osaka Prefecture 550-0012

06-6533-7111

Odawara Office

5-3-28 Kotobukicho, Odawara, Kanagawa Prefecture 250-0002

0465-34-6111

Plants

Sakata Plant

2-1-18 Ohama, Sakata, Yamagata Prefecture 998-0064

0234-34-5511

Tochigi Plant

2606 Akabane, Ichikai-machi, Haga-gun, Tochigi Prefecture 321-3497

0285-68-7000

Kashima Plant

20 Higashi-Fukashiba, Kamisu, Ibaraki Prefecture 314-0103

0299-93-8311

Tokyo Plant

2-1-3 Bunka, Sumida-ku, Tokyo 131-8501

03-5630-9000

Kawasaki Plant

1-2 Ukishima-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki, Kanagawa Prefecture 210-0862

044-266-3231

Odawara Plant (Kao Cosmetic Products Odawara)

5-3-28 Kotobukicho, Odawara, Kanagawa Prefecture 250-0002

0465-34-6111

Fuji Plant (Kao Paper Manufacturing Fuji)

2329 Minami-Matsuno, Fuji, Shizuoka Prefecture 421-3303

0545-85-2630

Toyohashi Plant

4-51 Akemi-cho, Toyohashi, Aichi Prefecture 441-8074

0532-23-2711

Wakayama Plant

1334 Minato, Wakayama, Wakayama Prefecture 640-8580

073-423-8151

Ehime Plant (Kao Sanitary Products Ehime)

6-3 Hiuchi, Saijo, Ehime Prefecture 793-0003

0897-55-1888

Research Laboratories

Tochigi Research Laboratories

2606 Akabane, Ichikai-machi, Haga-gun, Tochigi Prefecture 321-3497

0285-68-7000

Tokyo Research Laboratories

2-1-3 Bunka, Sumida-ku, Tokyo 131-8501

03-5630-9000

Odawara Research Laboratories

5-3-28 Kotobukicho, Odawara, Kanagawa Prefecture 250-0002

0465-34-6111

Wakayama Research Laboratories

1334 Minato, Wakayama, Wakayama Prefecture 640-8580

073-423-8151

Training Centers

Kao Arida Training Center

1724-10 Yamamoto, Hirogawa-cho, Arida-gun, Wakayama Prefecture 643-0072

0737-64-0001

Kao Museum

2-1-3 Bunka, Sumida-ku, Tokyo 131-8501

03-5630-9004 (open weekdays from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.)
Page Top