เกี่ยวกับ คาโอ

ภารกิจของเราคือการมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุด
และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อความยั่งยืนของโลก
ด้วยผลิตภัณฑ์และตราสินค้าที่มีคุณค่า

About the Kao Group

About the Kao Group

About the Kao Group

Page Top