คำมั่นสัญญาของเรา

image

image

image

คาโอสัญญาว่าจะทุ่มเทอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสให้กับผู้คนทั่วโลก และสร้างโลกที่ยั่งยืนที่ทุกชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันได้

วิสัยทัศน์ K25 (เป้าหมายที่หวังว่าจะสำเร็จภายในปี 2025)

image

ความยั่งยืนคือหนทางหนึ่งเดียว

คาโอทุ่มเทนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้คน ซึ่งสอดคล้องกับคติดั้งเดิมของบริษัทที่ว่า "ชาติที่สะอาดจะเจริญรุ่งเรือง" เราตระหนักว่าการเสริมสร้างชีวิตประจำวันเป็นรากฐานของภารกิจของเราที่ว่า "สร้างโลกที่ยั่งยืนที่ทุกชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างอุดมสมบูรณ์" ภัยคุกคามต่อชีวิตประจำวันที่คาโอต้องเผชิญจะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ตามกาลเวลา นั่นคือเหตุผลที่เราจะเพิ่มความมุ่งมั่นในการป้องกันและบรรเทาภัยคุกคามเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาโอคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโลกและชีวิตมนุษย์อย่างจริงจัง ดังนั้น คาโอจึงมีเป้าหมายที่จะเป็นส่วนสำคัญของสังคมในฐานะบริษัทที่จะช่วยปกป้องทุกชีวิตบนโลก

สโลแกนมีความหมายต่อเราอย่างไร

image

Kirei—สร้างสรรค์สิ่งดีเพื่อชีวิตที่สวยงาม

คำว่า "Kirei" แสดงถึงคุณค่าพิเศษที่คาโอปรารถนาจะมอบให้กับสังคม เราจะมีส่วนช่วยให้ผู้คนทั่วโลกมีอนาคตที่อุดมสมบูรณ์ โดยทำให้โลกเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ ขจัดอันตราย ปกป้องชีวิต และสร้างชีวิต Kirei ที่ทุกคนสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข ด้วยสโลแกนนี้ คาโอตั้งเป้าที่จะอุทิศตนต่อสังคมมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืนที่ทุกชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างอุดมสมบูรณ์

ภาพสื่อสารหลักมีความหมายต่อเราอย่างไร

หัวใจดวงน้อยนี้เป็นกุญแจสำคัญสู่อนาคตที่จะทุกชีวิตสามารถอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ได้ คำมั่นสัญญานี้จะนำพาวันใหม่ที่สดใสมาสู่คุณและโลก
คำมั่นสัญญาของทุกๆ คนในคาโอแสดงออกมาให้เห็นด้วยภาพสื่อสารหลักนี้

Page Top