ประวัติ

ประวัติเครือคาโอ ประเทศไทย

HEAD-OFFICE

สำนักงานใหญ่  

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2507 เพื่อดำเนิน
ธุรกิจการผลิต และจำหน่ายแชมพู และผงซักฟอก
ในปี พ.ศ. 2515 ได้ก่อสร้างโรงงานเคมีภัณฑ์
เพื่อผลิตวัตถุดิบสำหรับจำหน่ายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

ประวัติโรงงานคาโอ

plant02

history_1

โรงงานแห่งใหม่ของคาโอ ประเทศไทย
เริ่มต้นก่อสร้างในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546
พิธีการตั้งเสาเอกของโรงงาน เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2547
ความคืบหน้าในการก่อสร้างโรงงาน จนเสร็จสิ้น
และพร้อมดำเนินการผลิตสินค้า ในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจาก
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยโรงงานแห่งใหม่นี้จะสามารถดำเนินการผลิต ได้อย่างครบวงจร ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2548

โดยโรงงานแห่งใหม่ของคาโอ ประเทศไทย นี้
ดำเนินงานตามปรัชญา 3 ประการ คือ

 • สร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภค (ด้วยมาตรฐานGMPและISO)
 • เป็นองค์กรที่เติบโตอย่างมีผลกำไร ด้วยนวัตกรรมการผลิต
  (ทั้งด้านคุณภาพ ราคา และความรวดเร็ว)
 • รับผิดชอบต่อสังคม (ด้วยการสร้างความปลอดภัยในการทำงาน
  การรักษาสิ่งแวดล้อมและการป้องกันภัย)

plant01

โรงงาน

โรงงานแห่งใหม่ของบริษัทคาโอฯ ตั้งอยู่เลขที่ 700 / 313 หมู่ที่6
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ด้วยเงินลงทุน 4.3 พันล้านบาท โรงงานแห่งใหม่ของบริษัทคาโอฯ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 157,000 ตารางเมตร หรือกว่า 3 เท่าของโรงงานเก่า ทำให้ศักยภาพในการผลิตเพิ่มมากขึ้นถึง 1.5 เท่า และเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าของบริษัทคาโอฯ ในทวีปเอเชีย

คาโอ ประเทศไทย

ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน และส่วนบุคคล พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งมีประวัติดังนี้

พ.ศ. 2507 คาโอ ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2507
พ.ศ. 2510 เริ่มจำหน่ายแชมพู แฟซ่า

pic_1

พ.ศ. 2511 เริ่มผลิตวัตถุดิบเพื่อใช้เองในโรงงาน
พ.ศ. 2514 ก่อตั้งโรงงาน Sulfur Trioxide
พ.ศ. 2517 เริ่มจำหน่ายน้ำยาซักผ้าขาว ไฮเตอร์

pic_2

พ.ศ. 2519 ก่อตั้ง Blending Plant และโรงงานบำบัดน้ำเสีย
พ.ศ. 2521 เริ่มจำหน่ายแชมพู คาโอ เอสเซนเชียล
พ.ศ. 2522 เริ่มจำหน่ายครีมนวดผม แฟซ่า
พ.ศ. 2524 เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ล้างจาน วันเดอร์ฟูล

pic_3

พ.ศ. 2526 เริ่มจำหน่ายโฟมล้างหน้า บิโอเร

pic_4

พ.ศ. 2528 เริ่มจำหน่ายผ้าอนามัย ลอรีเอะ

pic_5

พ.ศ. 2531 เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขจัดคราบ ไวด์ ไฮเตอร์
พ.ศ. 2532 เริ่มจำหน่ายผงซักฟอก แอทแทค
พ.ศ. 2536 เริ่มนำระบบบำบัดน้ำเสียระบบชีวภาพใหม่เข้ามาใช้ อื่น ๆ ปรับปรุงโรงงาน / เพิ่มกำลังการผลิต,
แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
พ.ศ. 2543 เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น มาจิคลีน

magiclean_1

พ.ศ. 2544 เริ่มจำหน่ายผ้าอนามัย ลอรีเอะ ชนิดบางเฉียบ
พ.ศ. 2548 เปิดโรงงานแห่งใหม่ ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครอย่างเป็นทางการ
พ.ศ. 2549 เริ่มจำหน่ายผงซักฟอก แอทแทค อีซี่

easy

พ.ศ. 2550 เริ่มจำหน่ายผงซักฟอก แอทแทค ซอฟท์พลัส

soft_plus

Page Top