โครงสร้างธุรกิจ

image

image

image

กลุ่มคาโอดำเนินธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคใน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการดูแลสุขอนามัยและความเป็นอยู่ กลุ่มธุรกิจการดูแลสุขภาพและความงาม กลุ่มธุรกิจเพื่อคุณภาพชีวิต และกลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง สำหรับกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์นั้นได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของภาคอุตสาหกรรม กลุ่มคาโอเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทสามารถสร้างโลกที่ยั่งยืนที่ทุกชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างอุดมสมบูรณ์

ยอดขายสุทธิรวม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

image

image

image

  • * ส่วนแบ่งของยอดขายสุทธิคำนวณจากยอดที่ขายให้กับลูกค้า

กลุ่มธุรกิจการดูแลสุขอนามัยและความเป็นอยู่

image

image

image

Kirei ในทุกการปฏิสัมพันธ์ของเราและทุกสิ่งที่ชีวิตเราสัมผัส

เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนในสังคมใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้คนการดำเนินด้วยความสะดวกสบายมากขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์การดูแลผ้า ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัย ถึงแม้วิถีชีวิตและค่านิยมของผู้คนที่เปลี่ยนไป แต่เรายังคงมุ่งมั่นเสริมสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้คนทั่วโลกด้วยการจัดหาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและสุขอนามัยที่ช่วยให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ

กลุ่มธุรกิจการดูแลสุขภาพและความงาม

image

image

image

Kirei ที่ทำให้ชีวิตเปล่งประกาย

เราส่งมอบคุณค่าอันโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพส่วนบุคคลให้แก่ผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้ร่างกายทั้งหมดงดงามมีสุขภาพดี สะอาดและถูกสุขอนามัย เราจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยให้ผู้บริโภคสามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้อย่างมีสุขอนามัย พร้อมทั้งช่วยให้การดูแลร่างกายและจิตใจที่นำไปสู่ชีวิตที่สดใสด้วยวิธีที่ทำให้มีชีวิตที่มีสุขภาพดีอย่างแท้จริง ซึ่งผู้คนทั่วโลกสามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างอิสระ

กลุ่มธุรกิจเพื่อคุณภาพชีวิต

image

image

image

ส่งเสริมสุขภาพเพื่อเติมเต็มชีวิตของผู้คนให้มีความสุข

เราไม่หยุดที่จะคิดค้นและพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อการปกป้องชีวิตมนุษย์อย่างเต็มที่โดยใช้เทคโนโลยีของกลุ่มคาโอ เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางตลอดจนโซลูชันการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีความแม่นยำสูงซึ่งปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลผ่านการใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบของเรา เราจึงสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีทั้งด้านจิตใจและด้านร่างกาย พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค

กลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง

image

image

image

แรงบันดาลใจและ Kirei สำหรับทุกคน

เราเชื่อในความงามที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละปัจเจกบุคคล เราใช้ทั้งศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีและศิลป์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิดและเครื่องสำอางส่งมอบ "ความหวัง" และ "ความงาม" (Kirei* )แก่ผู้บริโภค การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มธุรกิจฯ สร้างสรรค์คุณค่าแก่สังคมและผลักดันให้ทุกคนสามารถเปล่งประกายได้

  • * ภาษาญี่ปุ่น "คิเรอิ - Kirei" หมายถึงความสวยงามหรือความสะอาดไม่เพียง แต่ภายนอกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภายในด้วย Kirei คือคุณค่าที่เราต้องการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันผ่านแบรนด์สินค้าและบริการของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคต

กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์

image

image

image

อนาคตของ Kirei เพื่อผู้คน สังคม และโลก
ด้วยพลังแห่งเคมีภัณฑ์

ธุรกิจเคมีภัณฑ์นำเสนอผลิตภัณฑ์มากมายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างในสาขาอุตสาหกรรมที่หลากหลายทั่วโลก เช่น สารเคมีโอลิโอ ผลิตจากไขมันและน้ำมันธรรมชาติ สารเคมีลดแรงตึงผิวที่มีประสิทธิภาพ และสารเคมีชนิดพิเศษเช่นโทนเนอร์และผงหมึก เราเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาไปสู่่อนาคตของอุตสาหกรรมที่ตระหนักถึงสังคมที่ยั่งยืน ด้วยผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ของเรา

Page Top