การวิจัยและพัฒนา

image

image

image

คาโอดำเนินการวิจัยที่มีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
พร้อมทั้งเสริมสร้างและเติมเต็มชีวิตผู้คนทั่วโลก เรามุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับปรากฎการณ์ธรรมชาติ
ที่สำคัญ เราส่งมอบคุณค่าใหม่ๆ สู่สังคม
ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการวิจัยขั้นพื้นฐาน

Page Top