โลโก้และสัญลักษณ์พระจันทร์มีความหมายต่อเราอย่างไร

image

image

image

นำเสนอความหมายและความคิดเบื้องหลังโลโก้และสัญลักษณ์พระจันทร์

ความหมายที่อยูเบื้องหลังโลโก้ของเรา

image

image

image

ความโค้งซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของโลโก้ แสดงถึงทิวทัศน์ของขอบฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดและแสดงถึงโลกของเรา
องค์ประกอบของโลโก้ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นของคาโอที่จะรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างผู้คน สังคม โลกในสถานการณ์ต่างๆ และมุ่งสร้างอนาคตที่สดใสให้กับทุกสิ่งมีชีวิตบนโลก

พระจันทร์คาโอ

image

image

image

นับตั้งแต้เริ่มสร้างสัญลักษณ์นี้ขึ้นในปี ค.ศ. 1890 พระจันทร์คาโอมีหลากหลายรูปแบบ แต่ยังคงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงปณิธานของเรา
พระจันทร์คาโอจะยังอยู่เพื่อผู้คน สังคม และโลกใบนี้ คอยดูแลให้แสงสว่างนำทางแก่ชีวิตผู้คนอย่างอ่อนโยน พร้อมเติมเต็มอนาคตด้วยความหวัง
พระจันทร์คาโอพร้อมรอยยิ้มอันอบอุ่น สะท้อนความฝันที่ยิ่งใหญ่ของเรา

Page Top