การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คาโอใช้หลักการ Yoki-Monozukuri* (การสร้างสิ่งที่ดีๆ) และช่วยทำให้สังคมที่ยั่งยืนเป็นจริงขึ้นมา

  • * เรานิยามคำว่า การสร้างสรรค์สิ่งดี (Yoki-Monozukuri) เป็น “เจตนารมณ์อันแน่วแน่ของสมาชิกทุกคนในการที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และยี่ห้อสินค้าที่เป็นเลิศ เพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค”
Page Top