วิถีทางของคาโอ

"วิถีทางของคาโอ" สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาของบริษัท และ เป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือคาโอ "วิถีทางของคาโอ" คือหลักปฏิบัติที่พนักงานทุกคนต้องยึดมั่น เพื่อให้การตัดสินใจทางธุรกิจในแต่ละวันของทุกฝ่ายในองค์กรมีความสอดคล้องกันทั้งในระยะกลางและระยะยาว "วิถีทางของคาโอ" เป็นแนวทางที่ทำให้บริษัทและพนักงานทุกคนเติบโตไปด้วยกัน และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้งานของแต่ละคนมีความหมายมากขึ้น อีกทั้งเป็นสิ่งที่ช่วยปลูกฝังให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีเป้าหมายอีกด้วย

บริษัทในเครือคาโอ และพนักงานทุกคน พร้อมใจกันปฏิบัติตาม "วิถีทางของคาโอ" ไม่ใช่เพียงเพราะว่านี่คือกฎเกณฑ์ของบริษัท แต่เป็นเพราะแนวทางนี้คือรากฐานที่ทำให้เราสามารถบ่งบอกถึงคุณค่าในงานของเราและสิ่งที่เราต้องเผชิญ

image

ภารกิจ

ในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในการสร้าง Kirei ชีวิตให้สดใสสวยงามแด่ทุกคน โดยสร้างความผาสุกและอิ่มเอมใจของมวลมนุษย์และโลกใบนี้

ในความเป็นหนึ่งเดียวที่คาโอ เราทำงานร่วมกันอย่างมุ่งมั่นที่จะดูแลและสร้างความอิ่มเอมใจ โดยการสร้างสรรค์ Kirei โดยยึดหลักความสะอาด ความงามและสุขภาพที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนและโลกใบนี้ ด้วยนวัตกรรมที่มอบคุณค่าที่ดีเยี่ยม เราแบ่งปันความสุขและสร้างโลกที่ปลอดภัยกว่าและประสานเป็นหนึ่งเดียวกันสำหรับทุกคน

ภาษาญี่ปุ่นคำว่า kirei อธิบายถึงสิ่งที่สะอาด เรียบร้อยและสวยงามในเวลาเดียวกัน สำหรับคาโอแล้วแนวคิดของ Kirei นี้ไม่เพียงแต่อธิบายถึงรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทัศนคติ-ความปรารถนาที่จะสร้างความสวยงามให้กับตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อธรรมชาติรอบตัวเรา
ที่คาโอนั้น เราใช้แนวคิด Kirei แทนคุณค่าที่เราต้องการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันภายใต้ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี ทางเลือกและบริการสำหรับปัจจุบันและอนาคต

วิสัยทัศน์

เพื่อเข้าถึงจิตใจของผู้บริโภคและลูกค้าอย่างที่สุดและเกินความคาดหมาย

ด้วยการรู้จักและเข้าใจโลกและผู้คนอย่างลึกซึ้ง เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นกว่าที่คาดหมาย เพื่ออนาคตที่มนุษย์และธรรมชาติจะเจริญเติบโตไปด้วยกัน

ค่านิยม

ความซื่อสัตย์คือสิ่งเดียวที่ยึดมั่น

คำภาษาญี่ปุ่นที่เราใช้สำหรับ "ความซื่อสัตย์" หมายถึง "เดินในเส้นทางที่ถูกต้อง" คำวลีที่เป็นเอกลักษณ์นี้มาจากผู้ก่อตั้งของเราชื่อTomiro Nagase เขาสอนเราว่าคนที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งและประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์เท่านั้นที่จะได้รับความโชคดีและเราจะเลือกเส้นทางแห่งความซื่อสัตย์เสมอ แม้ว่ามันเป็นเรื่องไม่ง่ายที่จะทำก็ตาม

 • เราปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพ เป็นธรรม เห็นใจผู้อื่นและทำงานด้วยความจริงใจเป็นที่ตั้ง ซึ่งสิ่งนี้ได้นำสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเราออกมาในฐานะความเป็นมนุษย์และความเป็นหนึ่งเดียวกันในคาโอ
  ความเคารพ ความเป็นธรรม ความเห็นใจผู้อื่นและปณิธาน

 • เราทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่ทำสิ่งที่ง่าย ความถูกต้องและจริยธรรมเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจของเรา
  การทำธุรกิจที่ถูกต้องและมีจริยธรรม

 • เราให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบขององค์กรอย่างจริงจัง โดยยึดหลักความปลอดภัย มีจริยธรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ตราสินค้า เทคโนโลยีและทางเลือกที่ตอบสนองสังคมและปกป้องโลกของเรา
  ความรับผิดชอบขององค์กร

การใช้วัฒนธรรม Yoki-Monozukuri ในแผนงานและการปฏิบัติงาน

ในภาษาญี่ปุ่นคำว่า "yoki" แปลว่าดีหรือดีเลิศและ "monozukuri" หมายถึงการผลิตหรืองานฝีมือ สำหรับเรา คำว่า Yoki-Monozukuri หมายถึงกระบวนการสร้างสรรที่ดีเลิศสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องและการสร้างความอิ่มเอมให้แก่ผู้บริโภคและลูกค้า

 • เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า เทคโนโลยีและทางเลือกที่ตอบสนองความต้องการของผู้คน สังคมและโลกสำหรับวันนี้และพรุ่งนี้
  การตอบสนองความต้องการ

 • เรามีความเป็นเลิศในการสร้างสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีเพราะเรารวบรวมความคิดสร้างสรรค์และพลังของพนักงานและทีมงานทุกคนในองค์กรของเรา ทุกบทบาทและหน้าที่ของพนักงานที่คาโอ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นเลิศในสิ่งที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมา
  ความสามารถที่เป็นหนึ่งเดียวกัน

 • เรานำผลกำไรและพลังของเรากลับมาลงทุนใหม่เพื่อดูแลผู้คน สังคมและโลกใบนี้ด้วยความเอาใจใส่ ซึ่งทำให้เราได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการเติบโตอย่างยั่งยืนของเรา
  วงจรการเติบโตของการผลิตสินค้าที่ดีเลิศ

นวัตกรรมสำหรับวันนี้และวันพรุ่งนี้

นวัตกรรมคือวิธีคิด การเปิดกว้างต่อแนวคิดใหม่ ๆ ทำให้ธุรกิจของเราก้าวหน้ามาตั้งแต่สมัยของผู้ก่อตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าหรือวิธีการใหม่ๆในการทำธุรกิจและการสื่อสารถึงเอกลักษณ์ของสิ่งที่เรานำเสนอ เรามุ่งมั่นที่จะเติบโตและเปลี่ยนแปลง

 • เราไม่รอช้าสำหรับการสร้างนวัตกรรมที่แปลกใหม่ เราสร้างความโดดเด่นในทุกสิ่งที่เราทำ เรามุ่งเน้นความเป็นเอกลักษณ์ในสิ่งที่เราออกแบบ วิธีการสื่อสาร วิธีทางการตลาด และวิธีการทั้งหมดที่เราทำธุรกิจ นั่นคือเรามุ่งมั่นที่จะไม่เหมือนใคร
  สร้างความเป็นเอกลักษณ์

 • เราให้บริการผู้คนและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เรานำหน้าการเปลี่ยนแปลงโดยการปรับปรุงและสร้างสรรค์สิ่งที่เราผลิตและวิธีการทำงานของเราอย่างต่อเนื่อง
  นำหน้าต่อการเปลี่ยนแปลง

 • เรามีความสงสัยใคร่รู้ และมีความคิดสร้างสรรค์ เปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ และกระตือรือร้นที่จะแก้ปัญหาต่อความท้าทายใหม่ ๆ
  ดำรงความอยากรู้อยากเห็น

 • นวัตกรรมเป็นเรื่องยาก เมื่อเราพบกับความยากลำบาก ให้เราจดจำว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้จะสร้างความอดทนและเป็นตัวเร่งการเติบโตของบุคลากรและองค์กรเรา
  ความยากลำบากคือโอกาส

หลักการ

เราเอาใจใส่มนุษยชาติและโลกใบนี้

เราเชื่อว่ามนุษยชาติและโลกมีความเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก เราทราบดีว่าเราต้องพิจารณาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนี้อย่างรอบคอบและเป็นองค์รวมและต้องการให้การทำงานของเราส่งผลดีต่อทั้งมนุษยชาติ (ผู้บริโภค บุคลากรและผู้ร่วมธุรกิจของเรา) และโลกใบนี้

 • ทุกสิ่งที่เราทำเริ่มต้นจากผู้บริโภค เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า เทคโนโลยีและทางเลือกที่สร้างความอิ่มเอมใจด้วยการอยู่เคียงข้างกับผู้คนที่เราให้บริการ
  เรายืนเคียงข้างผู้บริโภค

 • บุคลากรของเราคือจุดแข็งที่สุดของเรา เราสร้างสถานที่ทำงานที่ทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนในฐานะมืออาชีพและความเป็นมนุษย์ร่วมกัน
  บุคลากรของเราคือจุดแข็งที่สุดของเรา

 • เราเคารพและให้ความสำคัญกับลูกค้า ผู้จัดหาสินค้า และผู้ร่วมธุรกิจของเรา เราสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งบนพื้นฐานการให้คุณค่า ความไว้วางใจและการทำงานเพื่อความสำเร็จร่วมกัน
  เราสร้างผู้ร่วมธุรกิจอย่างมั่นคง

 • เราตระหนักดีว่ามนุษยชาติที่อาศัยอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ไม่สามารถแสดงความต้องการได้อย่างตรงไปตรงมา เราจึงมุ่งมั่นที่จะนำมุมมองที่แตกต่างของผู้คน และโลกมาใช้ในการตัดสินใจของเราอย่างเท่าเทียมกัน
  เราใช้มุมมองแบบองค์รวม

เราคิดจากหลักการ Genba

ในภาษาญี่ปุ่น genba หมายถึงพื้นที่จริงหรือสถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ที่คาโอนี้เราเชื่อว่าความรู้ที่ลึกซึ้งที่สุด แนวคิดที่ดีที่สุดและการตัดสินใจที่ชาญฉลาดที่สุดสามารถพบได้จากการไปดูหน้างานจริงทั้งจากภายนอกและภายใน และหากมีข้อสงสัยก็ให้กลับไปดูที่หน้างานจริงอีก

 • เราค้นพบสิ่งที่ผู้บริโภคและลูกค้าต้องการและวิธีที่พวกเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราโดยการไปดูหน้างานจริง เพื่อสัมผัส รับรู้ประสบการณ์และทำความเข้าใจด้วยตัวของเราเอง
  เราพบความรู้และความเข้าใจอันลึกซึ้งจากหลักการ Genba

 • เรารับฟังซึ่งกันและกันอย่างตั้งใจในการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีที่สุด เราให้ความเชื่อมั่นและให้ความสำคัญกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากรทุกคนในGenba
  เราตัดสินใจด้วยหลักการ Genba

 • ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราทบทวนสิ่งที่เรารับรู้มาอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เราต้องมองหาและวิธีที่จะรับฟัง Genba อย่างไรให้ดีที่สุด
  เราปรับตัวเข้ากับหลักการ Genba

เราไว้วางใจ ให้ความเคารพและต้องการพึ่งพาซึ่งกันและกัน

 • เราปฏิบัติต่อทุกคนที่เราพบด้วยความเคารพและด้วยใจที่เปิดกว้าง
  เราให้ความเคารพแก่ทุกคน

 • การยอมรับความหลากหลายของวัฒนธรรม เชื้อชาติ ความเชื่อ เผ่าพันธุ์ เพศ อัตลักษณ์และความสามารถ ทำให้ธุรกิจและสังคมแข็งแกร่งขึ้นและสวยงามยิ่งขึ้น เราเคารพและให้ความสำคัญกับทุกคนในองค์กรของเรา ผู้ร่วมธุรกิจของเราและชุมชนที่เราให้บริการในแบบที่พวกเขาต้องการ
  เรายอมรับความหลากหลายและการมีส่วนร่วม

 • เราแข็งแกร่งขึ้นด้วยกัน เราทำงานเป็นทีมเดียวกัน ขจัดอุปสรรคโดยการสื่อสารที่เปิดกว้างอย่างตรงไปตรงมาและการทำงานร่วมกันในองค์กรของเรา
  เราประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นด้วยกัน

 • เราเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและเปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ เราแสวงหามุมมองที่หลากหลายและความร่วมมือใหม่ๆ
  เราเปิดรับความคิดใหม่ ๆ

เราลงมือทำด้วยความกล้าหาญ

 • เรารู้ดีว่าการลงมือทำและการอยู่นิ่งเฉยมีความเสี่ยงทั้งสองอย่าง แต่เราเลือกที่จะเสี่ยงด้วยการลงมือทำ
  เราเลือกความเสี่ยงด้วยการลงมือทำ

 • เราท้าทายตัวเองและเพื่อนร่วมงานของเราด้วยการตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยานและรับมือกับความท้าทายที่ยากลำบากเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและโลกใบนี้ เราแสวงหาความสุขที่ไม่เหมือนใครซึ่งมาจากความสำเร็จที่ยากที่จะชนะ
  เราตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน

 • เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน เราจำเป็นต้องรับความเสี่ยง ถ้าเราล้มเหลว เราจะไตร่ตรอง เรียนรู้ พยายามใหม่อีกครั้ง และปรับปรุงให้ดีขึ้น
  เราทำด้วยความเพียรพยายาม

Page Top