ข้อมูลบริษัท

คาโอ ประเทศไทย

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2507 เพื่อดำเนินงานการผลิตและจัดจำหน่ายแชมพู และผงซักฟอก ในปี พ.ศ. 2515 ได้ตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2548 ได้ขยาย และย้ายโรงงานไปยังนิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จังหวัดชลบุรี

ภารกิจ

คาโอ ประเทศไทย ยึดมั่นในภารกิจเดียวกับคาโอทั่วโลก ในขณะเดียวกันยังกำหนดการดำเนินงานสำหรับ
ประเทศไทย โดยเฉพาะนั่นคือ “คาโอประเทศไทยมีความปรารถนาที่จะนำความพึงพอใจและความสะดวกสบาย
สูงสุดสู่ผู้บริโภคชาวไทยด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพ และนำสมัยภายใต้ชื่อ และตราสินค้าคาโอ
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่คุ้นเคยสำหรับผู้บริโภคชาวไทยมากว่า 50 ปี

image

สำนักงานกรุงเทพ

image

โรงงาน จ.ชลบุรี

สำนักงานขายและศูนย์กระจายสินค้า

คาโอ ประเทศไทย ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการบริการแก่ร้านค้ารวมถึงผู้บริโภคจึงมีหน่วยขายตรง
และการจัดระบบการจัดจำหน่ายที่ดี เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์คุณภาพของ คาโอวางจำหน่ายในร้านค้า ทุกหนทุกแห่ง
สร้างความสะดวกสบายในการซื้อให้แก่ผู้บริโภค นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งสำนักงานขายและตัวแทนจำหน่าย
(Kao Field Distributors) ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย โดยมีการประสานการขาย และการจัดส่งสินค้า
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ผ่านใยแก้วนำแสงไปยังสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ คาโอ ประเทศไทย ได้ร่วมกับร้านค้าใหญ่ ๆ
ในการใช้โปรแกรมทันสมัย เช่น Electronic Data Interchange (EDI) ,Business-to-Business(B2B),
Vendor Managed Inventory (VMI) ซึ่งจะสนับสนุนความร่วมมือ ระหว่างผู้ผลิตและลูกค้า เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ในการปฎิบัติการและลดขั้นตอนในการจัดการให้เหลือน้อยที่สุดด้วยวิธีนี้ คาโอ ประเทศไทยจึงเป็นบริษัทที่มีระบบ
การจัดส่งสินค้า การจัดการทางการตลาดและกิจกรรมด้านการขายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

image

สำนักงานขายและศูนย์กระจายสินค้า ทั่วประเทศไทย

  1. จ.เชียงใหม่
  2. จ.อุดรธานี
  3. จ.ขอนแก่น
  4. จ.อุบลราชธานี
  5. จ.นครสวรรค์
  6. จ.ลพบุรี
  7. จ.นนทบุรี
  8. จ.ชลบุรี
  9. จ.สุราษฎร์ธานี
Page Top