Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 

ประกาศผล

"โครงการประกวดภาพวาดด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติสำหรับเด็กของคาโอ ครั้งที่ 5"

-จัดพิธีมอบรางวัล ณ บูธของคาโอในงาน Eco-Products 2014-

 
27 พฤศจิกายน 2557
 
บริษัท Kao Corporation ประเทศญี่ปุ่น (ประธานบริษัท นายมิจิทากะ ซาวาดะ) ได้ทำการตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมส่งผลงานประกวดใน “โครงการประกวดภาพวาดด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติสำหรับเด็กของคาโอ ครั้งที่ 5” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โครงการดังกล่าวเป็นโครงการประกวดผลงานภาพวาดของเด็กๆ จากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งบริษัทคาโอได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังอยากให้เด็กๆ ทั่วโลก หันมาสนใจสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวอย่างจริงจัง และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันต่อไปในอนาคต สำหรับปีนี้มีผลงานภาพวาดส่งเข้าประกวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 8,753 ผลงาน จาก 30 ประเทศและเขตการปกครอง

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ กำหนดจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล ในงาน Eco-Products 2014 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติโตเกียว (Tokyo Big Sight) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2557 โดยกำหนดเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ-ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม ‘eco together’ - Planet Earth Grand Prix และรางวัลยอดเยี่ยม - ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม ‘eco together’ - Kao Prize เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลในงานดังกล่าวด้วย
 
1. ผลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ - ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม

‘Eco Together’ – Planet Earth Grand Prix
ผลงานของคุณ Furi Morikawa (6 years old, Japan)
 
ชื่อรางวัล ผู้รับรางวัล อายุ ประเทศ /
เขตการปกครอง
รางวัลชนะเลิศ-ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม
“eco together” – Planet Earth Grand Prix
(1 รางวัล)"
Furi Morikawa 6 ญี่ปุ่น
รางวัลยอดเยี่ยม-ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม
“eco together” – Kao Prize
(6 รางวัล)
Aki Tanaka 14 ญี่ปุ่น
Ecaterina Cojocaru 6 มอลโดวา
Gilang Yuda Pratama 13 อินโดนีเซีย
Hoa Dang Huynh Pham 8 เวียดนาม
Sasikarn Boonwong 8 ไทย
Yu-Hsin Chang 12 ไต้หวัน
รางวัลดีเด่น (25 รางวัล) ดูเพิ่มเติมเอกสารแนบ
รางวัลดีเด่นประเภทกลุ่ม
(5 รางวัล)
 
2. สรุปภาพรวม “โครงการประกวดภาพวาดด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติสำหรับเด็กของคาโอ ครั้งที่ 5”
หัวข้อ : ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม (eco together)” นำสิ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันมาเป็นไอเดีย ในการวาดภาพเพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมอันมีค่าของโลกเรา
คุณสมบัติ : นักเรียนระดับประถมศึกษาและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จัดโดย : บริษัท Kao Corporation ประเทศญี่ปุ่น

3. สรุปการคัดเลือกผลงาน
การคัดเลือกรอบสุดท้าย

: วันที่ 20 ตุลาคม 2557
จำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด : 8,753 ผลงาน (ภายในประเทศญี่ปุ่น 2,032 ผลงาน /
จากต่างประเทศ 6,721 ผลงาน)
จำนวนประเทศและเขตการปกครอง
ที่ส่งผลงานเข้าประกวด
: 30 ประเทศ / เขตการปกครอง
     
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก (ไม่ระบุคำนำหน้าชื่อ)  
ประธานกรรมการ ฟุมิคาซุ มาซูดะ (ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวโซเก)
กรรมการ ซุมิโกะ โอกุโบะ (ศิลปิน)
  เคอิ มัตสึชิตะ (ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวเกอิจุสึสาขาดีไซน์)
  โยโกะ โอยามาดะ (นักวาดภาพประกอบ)
  นาโอโตะ คาตาฮิระ

(ผู้จัดการแผนกและศูนย์ Package Creative ของบริษัทคาโอ)

  ชินอิชิโร ฮีรามิเนะ

(เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้รับผิดชอบฝ่ายCorporate Communication ของบริษัทคาโอ)


4. พิธีมอบรางวัลและการจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล
ทางบริษัทฯจะจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลและจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

พิธีมอบรางวัล

วันและเวลา
: วันที่ 14 ธันวาคม 2556 13:30 น. - 14:00 น. (เวลาท้องถิ่น)
สถานที่ : ใน งาน Eco-Products 2013 (http://eco-pro.com/eco2013/) บริเวณบูธของคาโอ
East Hall 2 (No. 2-037)
ผู้เข้าร่วมพิธี : ผู้ชนะรางวัลชนะเลิศ-ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม ‘eco together’– Planet Earth Grand Prix และ
รางวัลยอดเยี่ยม-ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม ‘eco together’– Kao Prize
กิจกรรม : มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก

การจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล

ช่วงเวลาที่จัดแสดงผลงาน
: วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2557
สถานที่ : ใน งาน Eco-Products 2014 บริเวณบูธของคาโอ East Hall 5 (No. 5-016)
กิจกรรม : จัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ “โครงการประกวดฯ”
บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 14-15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อ : คุณสุพิชา สายกระสินธุ์ (supicha@kao.th.com)
โทร : 02-655-4455 ต่อ 112 ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี
 
 

 

 

 

 Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map  
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit