18/08/2566

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คาโอจัดพิธีมอบรางวัล "โครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมนานาชาติฯ ปีที่ 13 ณ ลานสานฝัน ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

image

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดพิธีมอบรางวัล "โครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชนโดยคาโอ ครั้งที่ 13" ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK Park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีคุณยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้เกียรติมอบรางวัล พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยที่ได้รางวัล

image

image

image

นับเป็นครั้งแรกที่คาโอได้ร่วมกับอุทยานการเรียนรู้ TK Park ในการจัดพิธีมอบรางวัล เพื่อร่วมกันสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทย โดยภายในงาน นอกจากจะมีพิธีมอบรางวัลแล้ว ยังมีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแรงบันดาลใจ (Panel Talk) โดยเยาวชนผู้ชนะการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมนานาชาติที่มาร่วมแชร์คอนเซปต์ผลงาน และแนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ คาโอยังได้ร่วมมือกับ TK Park ในการจัดกิจกรรมเวิร์คชอปศิลปะ เพื่อร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้ และบ่มเพาะจินตนาการด้านสิ่งแวดล้อม โดยผู้ชนะการประกวดฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปเพื่อต่อยอดทักษะด้านศิลปะของตนเองอีกด้วย

การประกวดฯ ครั้งที่ 13 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Let's make our environment sustainable, together!" หรือ "มาสร้างสิ่งแวดล้อมของเราให้ยั่งยืนกันเถอะ!" โดยมีภาพผลงานจากเยาวชนทั่วโลกร่วมส่งภาพเข้าประกวดกว่า 13,214 ผลงาน และมีผลงานจากเยาวชนไทยส่งเข้าร่วมทั้งหมด 1,679 และได้รางวัลมาทั้งสิ้น 7 รางวัล ได้แก่

รางวัลลำดับที่ 1 รางวัล "eco together" Planet Earth Grand Prix จำนวน 1 รางวัล

1. เด็กหญิง วรพิชชา พวงประโคน อายุ 10 ปี ชื่อผลงาน: ช่วยกันปลูกต้นโกงกาง

image

image

รางวัลลำดับที่ 2 "eco together" - Kao Prize จำนวน 2 รางวัล

1. เด็กหญิง อิสริยาภรณ์ พูลสวัสดิ์ อายุ 9 ปี ชื่อผลงาน: Nature of life

image

image

2. เด็กหญิง กันติชา ทั่งศรี อายุ 11 ปี ชื่อผลงาน: ร่มเงา

image

image

รางวัลลำดับที่ 3 "Eco Friend Prize" จำนวน 4 รางวัล

1. เด็กชาย จิราพงศ์ เมียรเกิด อายุ 9 ปี ชื่อผลงาน: ดินแดนแห่งการรักษ์โลก

image

image

2. เด็กหญิง ริลรฎา สิงห์สถิตย์สุข อายุ 8 ปี ชื่อผลงาน: Indigo, living with nature

image

image

3. เด็กหญิง ธนธีตา จุลภักดิ์ อายุ 8 ปี ชื่อผลงาน: Happy in nature

image

image

4. เด็กหญิง ณพิชญา วราโห อายุ 9 ปี ชื่อผลงาน: hand in hand to protect the environment (ไม่สามารถมาร่วมงานรับรางวัลได้)

image

โครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน โดยคาโอ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนทั่วโลกตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบตัว ด้วยจุดมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะ ตามสโลแกน "Kirei—Making Life Beautiful" สร้างสรรค์สิ่งดีเพื่อชีวิตที่สวยงาม

image

image

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
อาคาร โอเนส ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 6 ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

02-655-4455 ต่อ 2116-2117 ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี
Page Top