นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเครือบริษัท คาโอ ประเทศไทย
เครือบริษัท คาโอ ประเทศไทย ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อให้เจ้าของข้อมูลเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม
บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย
โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ : คลิก

ข่าวประชาสัมพันธ์

image

Page Top