16/08/2566

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คาโอคว้ารางวัล Best of the Best จากงาน "อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2566"

image

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2566 ประเภท Best of The Best สำหรับสถานประกอบการดีเด่นด้านเครื่องสำอาง โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี ซึ่งรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้คุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งเป็นแรงจูงใจและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการรายอื่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

image

รางวัล Best of the Best เป็นรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับสถานประกอบการ ซึ่งคาโอมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการผลิต และได้รับมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางตามมาตรฐานสากล (ASEAN GMP), ISO9001 ตลอดจนผ่านการรับรอง
มาตรฐานอื่นๆ ได้แก่ มาตรฐาน ISO14001 ในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม, มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001 อีกทั้งยังมีการจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับยังได้รับรางวัลต่างๆ ได้แก่ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (THE PRIME MINISTER’S INDUSTRY) ด้านการจัดการพลังงาน ประจำปี 2565, รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO FACTORY) ประจำปี 2564-2567 และรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW CONTINUOUS) ประจำปี 2565 ตลอดจนให้ความสำคัญกับคุณภาพของพนักงาน จึงเป็นที่มาของรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์, ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562-2565

image

image

นับเป็นเวลากว่า 59 ปี ที่คาโอดำเนินธุรกิจด้วยการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพเพื่อผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน และยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การดำเนินชีวิตของผู้บริโภคออกสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
อาคาร โอเนส ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 6 ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

02-655-4455 ต่อ 2116-2117 ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี
Page Top