15/09/2566

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คาโอเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ.
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

image

วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ." จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เนื่องในโอกาสสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน "พัฒนเมธา" โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.ลำพูน และบริจาคสินค้าอุปโภคที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
อาคาร โอเนส ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 6 ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

02-655-4455 ต่อ 2116-2117 ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี
Page Top