13/09/2566

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คาโอเดินหน้าจัดเวิร์คชอป "Let's Paint the Future" ปี 2
ส่งเสริมทักษะศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านจินตนาการไร้ขีดจำกัด

image

image

การสร้างโลกที่สะอาดและสมบูรณ์ ที่ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุข คือความมุ่งมั่นที่เครือคาโอยึดมั่นเสมอมา บริษัท คาโอ
อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าจัดกิจกรรมเวิร์คชอปศิลปะ "Let's Paint the Future" ปี 2 เพื่อเสริมสร้างทักษะศิลปะ และจินตนาการด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน โดยกิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 16 และ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กิจกรรมในปีนี้ ยังคงผนึกความร่วมมือกับอุทยานการเรียนรู้ TK Park เพื่อที่จะร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างสรรค์จินตนาการไม่รู้จบ และบ่มเพาะเยาวชนไทยในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเปิดรับเด็กๆ และเยาวชนอายุ
6-10 ปี จำนวนวันละ 30 คน

image

โดยกิจกรรมในวันแรกประกอบด้วย เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแรงบันดาลใจ (Panel Talk) จากเยาวชนผู้ชนะการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชนโดยคาโอ ครั้งที่ 13 เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนจะพาน้องๆ เข้าสู่กิจกรรมเวิร์คชอป ด้วยการให้ความรู้และความเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน รวมไปถึงเกมสันทนาการแยกขยะ 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย เพื่อปลูกฝังเรื่องการแยกขยะให้ถูกประเภท และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามด้วยคอร์สสอน Creative Storytelling for Children โดย ครูใบปอ – อ้อมขวัญ เวชยชัย
ผู้ก่อตั้ง CREAM Bangkok ที่จะช่วยเสริมสร้างจินตนาการด้านสิ่งแวดล้อม ชวนให้เด็กๆ ได้เล่าเรื่องราวโลกในจินตนาการในสิ่งที่แต่ละคนคิด เพื่อช่วยกันเติมเต็มสิ่งที่ทำให้โลกสวยงามผ่านการวาดภาพร่วมกัน และสร้างสรรค์ผลงานของแต่ละคน

image

image

สำหรับกิจกรรมในวันที่ 2 นั้น เริ่มต้นด้วยการให้ความรู้และความเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน รวมไปถึงเกมสันทนาการแยกขยะ ตามด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเรา เพื่อโลก โดยครูไพจิตร ประสพผล ครูใหญ่และผู้ก่อตั้ง Perfect art schools จากโรงเรียนสอนศิลปะ Perfect Art มาในคอร์ส Creative and Fun Art ที่ชวนให้เด็กๆ ได้กล้าแสดงออก ฝึกคิดนอกกรอบ และเรียนรู้การทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อร่วมกันสร้างโลกในจินตนาการร่วมกัน ปิดท้ายด้วยคอร์ส Little Creators Space โดยครูเฟิร์น สิรินดา ฉัตรชัยชูเกียรติ จาก Sirinsirin.Studio กับกิจกรรม Memory Jar ที่มาชวนให้น้องๆ นึกถึงประสบการณ์ความทรงจำที่ดีต่อธรรมชาติ และวาดลงบนขวดโหลแห่งความทรงจำของแต่ละคน พร้อมสอนเทคนิคการเลือกใช้สีให้เหมาะกับชิ้นงาน และยังได้ชิ้นงาน
เป็นของที่ระลึกกลับบ้านอีกด้วย

image

image

image

กิจกรรมเวิร์คชอป "Let's Paint the Future" จัดขึ้นฟรีเพื่อเด็กๆ และเยาวชนไทย เป็นกิจกรรมสนับสนุนโครงการประกวดภาพวาดด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน โดยคาโอ ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยบริษัท คาโอ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น โดยได้จัดต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 14 ปี เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนทั่วโลกรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะ ตามวิถี "Kirei—Making Life Beautiful" สร้างสรรค์สิ่งดี เพื่อชีวิตที่สวยงาม โดยทางคาโอจะยังคงรับฟังความคิดของเยาวชนที่มีต่อโลกในอนาคต เพราะเราเชื่อว่าเด็กๆ และเยาวชน ควรได้รับการปลูกฝังเรื่องสิ่งแวดล้อม และสามารถร่วมสร้างโลกในแบบคิเรอิ หรือโลกที่ทุกชีวิตจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
อาคาร โอเนส ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 6 ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

02-655-4455 ต่อ 2116-2117 ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี
Page Top