Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 

FURUSATO PROJECT
 

Kao Corporation ร่วมกับมูลนิธิ OISCA ประเทศญี่ปุ่น ประสานงานผ่านทาง Kao Thailand และ OISCA ประเทศไทย เพื่อดำเนินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภาคเหนือ (ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย) ของประเทศไทย เนื่องจากพื้นที่ป่าได้รับความเสียหาย จากการทำการเกษตรและตัดไม้ อันก่อให้เกิดภัยพิบัติตามมา ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม โคลนถล่มในฤดูฝน ไฟป่าและมลพิษหมอกควัน ที่เกิดขึ้นในฤดูแล้ง ทำให้เกิดผลกระทบต่อคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งทำติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ของโครงการ เป็นการปลูกป่าเพื่อฟี้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ภายใต้ชื่อกิจกรรม Kao Reforestation Project บนพื้นที่ 220 ไร่ (ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2555—2559) ณ บริเวณพี้นที่จุดชมวิวห้วยทรายมาน ต้นไม้ที่ปลูกประกอบด้วย สัก ตะเคียนทอง ประดู่ส้ม และมะฮอกกานี จำนวน 8,800 ต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนบ้านห้วยเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลริมโขง และโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ หน่วยงานที่สนันสนุนได้แก่ สวนป่าห้วยทรายมาน สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย และอำเภอเชียงของ ทั้งนี้ บริษัทฯ หวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยปลูกฝังจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้นโยบาย “eco together”

 
 
 
 
 

 

 

 

 Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map  
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit