Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
CSR : Dream Come True VII
21 ธันวาีคม 2554

 
 
กิจกรรมคาโอ สานฝัน..ปันน้ำใจ สู่น้อง ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 สำหรับ
กิจกรรมในครั้งนี้ ทางบริษัทฯได้เดินทางไปช่วยเหลือเด็กๆที่โรงเรียนวัดบันไดช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมสูงเกือบ 2 เมตร โดยในวันที่ 21 ธันวาคม 2554 คุณสุรชา ฟูตระกูล Senior Manager-Training & Corporate Compliance ได้เดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวัน และนำผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ, ของบริจาคที่พนักงานร่วมกันนำมาไปมอบให้เด็กๆ และช่วยเหลือทางโรงเรียน อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมสร้างความสนุก และให้เด็กๆได้ประดิษฐ์กระเป๋าไว้ใส่หนังสือมาโรงเรียน โดยในปี 2555 นี้ทางบริษัทฯจะทำการช่วยเหลือซ่อมแซมทางเดินห้องน้ำ และแท่นวางแท็งค์น้ำให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย
 

 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map