Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
โครงการคาโอ...สานฝัน ปันน้ำใจ สู่น้อง ปีที่ 6 ครั้งที่ 2
9 พฤศจิกายน 2553

 
อีกหนึ่งโครงการที่ทางบริษัทฯ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นั่นคือ “โครงการคาโอ สานฝัน..
..ปันน้ำใจ สู่น้อง” โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (ลาดพร้าว 47) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553

 
 

 

 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map