Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
โครงการคาโอ . . . สานฝัน ปันน้ำใจสู่น้อง ปี่ที่ 5 ครั้งที่ 1
3 มิถุนายน 2552


CSR.
โครงการคาโอ...สานฝัน ปันน้ำใจ สู่น้อง ปีที่ 5 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้จัดโครงการคาโอ...สานฝันปันน้ำใจ สู่น้องปีที่ 5
ครั้งที่ 1 ขึ้นที่โรงเรียนวัดบางเพลิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว ทางบริษัทฯจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่ด้อยโอกาสในสังคม โดยโรงเรียนดังกล่าวเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้กับเด็กชาวเขาได้เรียนหนังสือ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันนั้นทางบริษัทฯได้เข้าไปจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 ช่วงด้วยกัน คือ

-ช่วงเช้าเป็นการเล่านิทานแฝงคุณธรรมและข้อคิด
-ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และฝึกให้น้องๆกล้าแสดงออก

1.ถังเก็บน้ำ 2000 ลิตร และเครื่องกรองน้ำที่ทางบริษัทฯมอบให้กับทางโรงเรียน


2.คุณสุรชา ฟูตระกูล - Senior Manager, Training and Corporate Complianceตัวแทนบริษัทฯมอบเงินกองทุนรักษาพยาบาลให้กับคุณครูใหญ่
3.กิจกรรมช่วงเช้า – เล่านิทาน

4.-5.อาหารกลางวันแสนอร่อย

6.-8.กิจกรรมช่วงบ่าย – กีฬาสามัคคี

9.มอบของรางวัลให้กับน้องๆที่ชนะในการแข่งขันกีฬา


นอกจากนี้ทางบริษัทฯยังได้บริจาคถังเก็บน้ำ 2000 ลิตร, เครื่องกรองน้ำ, ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ, เลี้ยงอาหารกลางวันให้น้องๆ และเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาทเพื่อเป็นกองทุนรักษาพยาบาลให้กับทางโรงเรียน

 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map