Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา มร.จุน มิซึทานิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เครือคาโอ ประเทศไทย มอบผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือ บิโอเร ให้กับกรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานรับมอบผลิตภัณฑ์ฯ ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ มร.จุน มิซึทานิ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ของการจัดโครงการสอนเด็กล้างมือ ภายใต้โครงการ สุขอนามัยน่ารู้ เพื่อชุมชนน่าอยู่กับคาโอ ในชื่อ “โฟมนุ่ม ล้างสนุก มือสะอาด” ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง เพื่อการมีสุขอนามัยที่ดีห่างไกลจากเชื้อโรค โดยเฉพาะโรคมือเท้าปากเปื่อยที่มักระบาดในเด็กนักเรียน เครือคาโอ ประเทศไทย ตระหนักถึงการที่นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี จะทำให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุขในทุกๆ วัน

เครือคาโอ ประเทศไทย สนับสนุนให้ทุกวันมีรอยยิ้ม

 
 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map  
Filenews_detail79.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit