Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
 

กิจกรรมเพื่อสังคม - สุขอนามัยน่ารู้ เพื่อชุมชนน่าอยู่กับคาโอ ปี2

 
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ตัวแทนเครือคาโอ ประเทศไทย
มอบชุดผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการ “สุขอนามัยน่ารู้
เพื่อชุมชนน่าอยู่กับคาโอ” จำนวน 5,000 ชุด
ให้กับนักเรียนและครู โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน
โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต. เทพ อมรโสภิต
รองผู้บัญชาการตำรวจ ตระเวนชายแดน เป็นผู้รับมอบ
ณ กองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งนี้
เครือคาโอ ประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการมีสุขอนามัยที่ดีและ เพื่อให้ทุกๆวัน
ของเด็กไทยมีรอยยิ้ม

 
 
 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map  
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit