Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
2 เมษยน 2561 ขอเชิญส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวดในโครงการภาพวาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของคาโอ
ครั้งที่ 9
30 มีนาคม 2561 ประมวลภาพพิธีมอบรางวัล The 8th Kao International Environment Painting Contest for Children
6 ธันวาคม 2560 กิจกรรมเพื่อสังคม – เครือคาโอ ประเทศไทย มอบผลิตภัณฑ์ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา
6 ธันวาคม 2560 กิจกรรมเพื่อสังคม - เครือคาโอ ประเทศไทย จัดกิจกรรมทำความสะอาดช่วยเหลือสถานสงเคราะห์ผู้พิการและคนชรา
30 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผล "โครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อม นานาชาติสำหรับเด็ก ของคาโอ ครั้งที่ 8"
4 เมษยน 2560 กิจกรรมเพื่อสังคม – สุขอนามัยน่ารู้ เพื่อชุมชนน่าอยู่ ซ่อมแซมห้องน้ำให้กับโรงเรียนบ้านหัวดงยาง จ.อุดรธานี
4 เมษยน 2560 ขอเชิญส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวดในโครงการ
ภาพวาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของคาโอ ครั้งที่ 8
4 เมษยน 2560 The 7th Kao International Environment Painting Contest for Children
27 มกราคม 2560 กิจกรรมเพื่อสังคม – เครือคาโอ ประเทศไทย สนับสนุนงาน Big Cleaning Day กับกลุ่มกรุงเทพตะวันออก
27 มกราคม 2560 กิจกรรมเพื่อสังคม – เครือคาโอ ประเทศไทย มอบโฟมล้างมือบิโอเรให้กทม. ต่อเนื่องปีที่ 2
27 มกราคม 2560 กิจกรรมเพื่อสังคม – เครือคาโอ ประเทศไทย มอบชุดำสุขอนามัยให้กับตำรวจตระเวนชายแดน
30 พฤศจิกายน 2559 ประกาศผล "โครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อม นานาชาติสำหรับเด็ก ของคาโอ ครั้งที่ 7"
9 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมเพื่อสังคม - เครือคาโอ ประเทศไทย ร่วมทำความสะอาดถนนและทางเท้า
31 ตุลาคม 2559 กิจกรรมเพื่อสังคม – สุขอนามัยน่ารู้ เพื่อชุมชนน่าอยู่ สร้างห้องน้ำเพิ่มให้ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง
17 ตุลาคม 2559 กิจกรรมเพื่อสังคม – เครือคาโอ ประเทศไทย ร่วมกับเขตสัมพันธวงศ์ล้างถนนเยาวราชช่วงเทศกาลกินเจ
17 กันยายน 2559 กิจกรรมเพื่อสังคม – ตอน “บ้านปลา ธนาคารปู”
5 สิงหาคม 2559 กิจกรรมเพื่อสังคม – โฟมนุ่ม ล้างสนุก มือสะอาด ปี 5
29 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมเพื่อสังคม - Kao Reforestation Project ครั้งที่ 5
3 มิถุนายน 2559 กิจกรรมเพื่อสังคม – สุขอนามัยน่ารู้ เพื่อชุมชนน่าอยู่ซ่อมแซมห้องน้ำให้กับโรงเรียนวัดใหม่
2 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวดในโครงการ
"ภาพวาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของคาโอ ครั้งที่ 7"
21 เมษายน 2559 กิจกรรมเพื่อสังคม – เครือคาโอ ประเทศไทยสนับสนุนโครงการจิตอาสาเพื่อสังคมไทย
02 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมเพื่อสังคม – จักรยาน เพื่อรอยยิ้มเด็กนักเรียน โรงเรียน ตชด.
18 ธันวาคม 2558 กิจกรรมเพื่อสังคม - เครือคาโอ ประเทศไทย สนับสนุนให้เด็กไทยมีสุขอนามัยที่ดี
18 ธันวาคม 2558 กิจกรรมเพื่อสังคม - เครือคาโอ ประเทศไทย จับมือกทม.ร่วมรณรงค์การล้างมือที่ถูกวิธี แก่เด็กนักเรียนในกรุงเทพฯ
26 พฤศจิกายน 2555 ประกาศผล "โครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อม นานาชาติสำหรับเด็ก ของคาโอ ครั้งที่ 6"
22 กันยายน 2558 กิจกรรมเพื่อสังคม - พลังสะอาด ส่งต่อรอยยิ้ม
11 กันยายน 2558 กิจกรรมเพื่อสังคม - สุขอนามัยน่ารู้ เพื่อชุมชนน่าอยู่ มอบทุนการศึกษา
และศาลาเอนกประสงค์
25 สิงหาคม 2558 กิจกรรมเพื่อสังคม - รวมพลคนคาโอรักษ์โลก ปลูกป่าชายเลน
24 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมเพื่อสังคม - Kao Reforestation Project ครั้งที่4
24 มิถุนายน 2558 กิจกรรมเพื่อสังคม - สุขอนามัยน่ารู้ เพื่อชุมชนน่าอยู่กับคาโอ
8 มิถุนายน 2558 กิจกรรมเพื่อสังคม - โฟมนุ่ม ล้างสนุก มือสะอาด ปี4
22 พฤษภาคม 2558 อาสาปลูกปะการังเทียม คืนบ้านให้สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล
30 เมษายน 2558 ขอเชิญส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวดในโครงการ
"ภาพวาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของคาโอ ครั้งที่ 6"
04 เมษายน 2558 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและของรางวัลจาก ประเทศญี่ปุ่น ให้กับเด็กไทยที่ได้รับรางวัล
04 เมษายน 2558 กิจกรรมเพื่อสังคม -บริจาคชุดสุขอนามัยให้เด็กนักเรียน 5 โรงเรียน
06 มีนาคม 2558 กิจกรรมเพื่อสังคม -ทำความสะอาดชุมชนย่านเยาวราช ปีที่ 2 ในเทศกาลตรุษจีน
22 มกราคม 2558 “สุขอนามัยน่ารู้ เพื่อชุมชนน่าอยู่กับคาโอ” กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ
22 มกราคม 2558 “สุขอนามัยน่ารู้ เพื่อชุมชนน่าอยู่กับคาโอ” กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
27 พฤศจิกายน 2557 ประกาศผล "โครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อม นานาชาติสำหรับเด็ก ของคาโอ ครั้งที่ 5"
21 ตุลาคม 2557 คาโอ ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 50 ปี จัดโครงการ
“สุขอนามัยน่ารู้ เพื่อชุมชนน่าอยู่กับคาโอ”
21 ตุลาคม 2557 กรุงเทพมหานคร รับมอบโฟมล้างมือบิโอเรจากเครือคาโอ ประเทศไทย
10 ตุลาคม 2557 ส่งมอบความสุข ให้ทุกวันมีรอยยิ้ม อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
10 ตุลาคม 2557 กิจกรรมเพื่อสังคม : การทำความสะอาดทางเท้าและ ผิวจราจร บนถนนเยาวราช
20 สิงหาคม 2557 กิจกรรมเพื่อสังคม : ทำความสะอาดศูนย์กำจัดมูลฝอย อ่อนนุช
19 สิงหาคม 2557 กิจกรรมเพื่อสังคม : ปลูกป่า จังหวัดเชียงราย ( FURUSATO PROJECT )
3 มิถุนายน 2557 โครงการ คาโอ 50 ปี ปันน้ำใจเพื่อผู้ประสบภัย จ.เชียงราย
1 พฤษภาคม 2557 ขอเชิญส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวด ในโครงการ "ภาพวาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของคาโอ ครั้งที่ 5"
11 เมษายน 2557 บรรยากาศงานรับรางวัล The 4th Kao International Environmental Painting Contest for Children
25 พฤศจิกายน 2556 ประกาศผล "โครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อม  นานาชาติสำหรับเด็ก ของคาโอ ครั้งที่ 4"
26 สิงหาคม 2556 คาโอจับมือฮั่วเซ่งเฮง มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ
มูลค่ากว่า 178,000 บาท เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยให้ชุมชนย่านเยาวราช
23 สิงหาคม 2556 กิจกรรม โฟมนุ่ม ล้างสนุก มือสะอาด กับบิโอเร โฟมล้างมือ ปี 2
23 สิงหาคม 2556 มอบทุนสนับสนุนงบประมาณในการปูกระเบื้องอาคารนาฎศิลป์ โรงเรียนวัดโป่งตามุข จังหวัดชลบุรี ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556
2 สิงหาคม 2556 บรรยากาศงานรับรางวัล The 3rd Kao International Painting Contest on Environment for Children และขั้นตอนกำรตัดสิน ณ วันที่ 15 ธันวำคม 2555
2 พฤษภาคม 2556 ขอเชิญส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวด ในโครงการ
"ภาพวาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของคาโอ ครั้งที่ 4"
3 เมษายน 2556 โครงการคาโอ...สานฝัน ปันน้ำใจ สู่น้อง ปีที่ 9 ครั้งที่ 1
12 กุมภาพันธ์ 2556 โฟมนุ่ม ล้างสนุก มือสะอาด กับบิโอเร ปี 2
15 ธันวาคม 2555 ภาพบรรยากาศงานรับรางวัล The 3rd Kao International Painting Contest on Environment for Children
13 ธันวาคม 2555 Kick Off Campaign and Education
27 พฤศจิกายน 2555 ประกาศผล "โครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมนานาชาติสำหรับเด็ก
ของคาโอ ครั้งที่ 3"
26 พฤศจิกายน 2555 Green Industry
20 พฤศจิกายน 2555 คาโอฯ รับมอบรางวัล Thailand The Most Powerful Brand 2012
1 ตุลาคม 2555 CSR 2012 : โรงเรียนวัดท่าเสา จังหวัดสมุทรสาคร
14 กันยายน 2555 การประกวดภาพวาดนานาชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 3
1 สิงหาคม 2555 Greening Project in North Thailand
29 พฤษภาคม 2555 กิจกรรมภาพวาดด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติของคาโอ
9 พฤษภาคม 2555 ขอเชิญส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวดในโครงการ
"ภาพวาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของคาโอครั้งที่ 3"
29 มีนาคม 2555 ''แอทแทค ทรีดี คลีน แอ็คชั่น'' พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุด
''เคน'' ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
27 มีนาคม 2555 โครงการคาโอ...สานฝัน ปันน้ำใจ สู่น้อง ปีที่ 8 ครั้งที่ 1
28 มกราคม 2555 กิจกรรม "กู้ชีวิตบ้าน กู้รอยยิ้ม"
21 ธันวาคม 2554 CSR : Dream Come True VII
20 ธันวาคม 2554 มาล้างมือกัน เพื่อทุกวันอนามัยที่ดี
17 ธันวาคม 2554 ภาพบรรยากาศงานรับรางวัล “The 2nd Kao International Painting Contest on Environment for Children”
7 ธันวาคม 2554 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดวาดภาพ “The 2nd Kao International Painting Contest on Environment for Children”
14 ตุลาคม 2554 คาโอ ร่วมบริจาคช่วยภัยน้ำท่วม
9 กันยายน 2554 คาโอ คว้ารางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2554
3 มิถุนายน 2554 ข่าวลงนามถวายพระพร
24 พฤษภาคม 2554 การประกวดภาพวาดนานาชาติครั้งที่ 2
9 มีนาคม 2554 CSR. 2011 at Goodwill Foundation
17 กุมภาพันธ์ 2554 Liese Easy D.I.Y Salon
10 มกราคม 2554 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดวาดภาพ
“The 1st Kao International Painting Contest on Environment for Children”
5 ธันวาคม 2553 The Billion Tree Campaign (3rd Phase) โครงการต้นไม้พันล้านต้น ปีที่ 3
9 พฤศจิกายน 2553 โครงการคาโอ...สานฝัน ปันน้ำใจ สู่น้อง ปีที่ 6 ครั้งที่ 2
7 พฤศจิกายน 2553 กิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับไทยทีวีสีช่อง 3 ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
19 ตุลาคม 2553 เครือบริษัท คาโอ ประเทศไทย ได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยลอรีเอะ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
2 ตุลาคม 2553 แอทแทค และ ไฮเตอร์ ให้แม่บ้านลั้นลา ดาราซักให้
31 สิงหาคม 2553 การประกวดภาพวาดนานาชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กๆ ครั้งที่ 1
27 สิงหาคม 2553 พิธีกตเวทิตา ผู้มีอุปการคุณด้านทุนการศึกษา แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20 สิงหาคม 2553 เครือบริษัท คาโอ ประเทศไทย ได้ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ให้แก่ตัวแทนของสมาคม
ไว ดับยู ซี เอ
31 กรกฎาคม 2553 กิจกรรม แอทแทค อีซี่ ชวนทำดีแบบง่ายๆ ปีที่ 2
3 กรกฎาคม 2553 กิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับไทยทีวีสีช่อง 3 ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
4 มิถุนายน 2553 Kick Off Caravan:ลอรีเอะหลับลึกทั่วไทย ตื่นรับสิ่งท้าทายได้เต็มที่
26 พฤษภาคม 2553 โครงการคาโอ...สานฝัน ปันน้ำใจ สู่น้องปีที่ 6 ครั้งที่ 1
25 เม.ย. 2553 กิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับไทยทีวีสีช่อง 3
26 มีนาคม 2553 ASIENCE เปิดตัวโฉมใหม่เพื่อสาวเอเชีย พร้อมปลุกพลังผมสวยจากภายใน
ด้วยคาราวานวิเคราะห์สุขภาพเส้นผมจากญี่ปุ่น
3 มีนาคม 2553 กิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา
21 กุมภาพันธ์ 2553 กิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับไทยทีวีสีช่อง 3
23 กันยายน 2552 โครงการคาโอ...สานฝัน ปันน้ำใจ สู่น้องปีที่ 5 ครั้งที่ 2
12 กันยายน 2552 โครงการปลูกต้นไม้ “อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร”
2 กันยายน 2552 ไฮเตอร์ตะลุยสร้างเขตอนามัย โรงเรียน และชุมชน ระหว่าง 2 - 10 ก.ย. 2552
20 สิงหาคม 2552 พิธีกตเวทิตา ผู้มีอุปการคุณด้านทุนการศึกษา แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 กรกฎาคม 2552 ไฮเตอร์สนับสนุนโรงเรียนปลอดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
3 มิถุนายน 2552 โครงการคาโอ . . . สานฝัน ปันน้ำใจสู่น้อง ปี่ที่ 5 ครั้งที่ 1
26 พฤษภาคม 2552 คาโอร่วมบริจาคหนังสือในโครงการอ่านสร้างชาติ กับมูลนิธิกระจกเงา
21 มีนาคม 2552 คาโอร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ กับวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อผู้ป่วยติดเชื้อ HIV
7 มีนาคม 2552 คาโอร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์กับมูลนิธิสุทธาสินี น้อยอินทร์ (บ้านโฮมฮัก)
19 กันยายน 2551 โครงการคาโอ...สานฝัน ปันน้ำใจ สู่น้องปีที่ 4 ครั้งที่ 2
18 สิงหาคม 2551 บริษัทฯได้ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ให้แก่ตัวแทนของสมาคมไว.ดับยู.ซี.เอ
19 กรกฎาคม 2551 Forests for the Future Project in Thailand
16 กรกฎาคม 2551 ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี สีสันมอบโชคบินลัดฟ้า เที่ยวฮ่องกง ฟรี
11 กรกฎาคม 2551 ASIENCE เผยเคล็ดลับผมสวยของเซเลบเบรตี้คนดัง
10 กรกฎาคม 2551 เมนส์บิโอเร เปิดแคมเปญ Fly Off With Your Gear Presented by Men’s Biore เอาใจผู้ชายมี Gear
10 มิถุนายน 2551 โครงการคาโอ...สานฝันปันน้ำใจสู่น้องปี่ที่ 4 ครั้งที่ 1
9 มิถุนายน 2551 คาโอ เปิดตัวกิจกรรม ลอรีเอะ Sis ACT
18 เมษายน 2551  ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีรายการ " แอทแทค อี่ซี่ รักน้องคนดี ขยี้นี้เพื่อเธอ "
30 มีนาคม 2551  เปิดตัว แอทแทค คัลเลอร์ สูตรดับเบิ้ล ไบร์ท
28 มีนาคม 2551 ท้าพิสูจน์ประสิทธิภาพบิโอเร ไบรท์เฟส มิลค์
13 มีนาคม 2551 เอเชียนซ์ เผย “ความงามแบบเอเชีย” มาตรฐานความงามใหม่
17 กันยายน 2550 เซอร์ไพร์ส สาวรักผิวคนแรกของ ‘ครีมอาบน้ำ บิโอเร’ กลางงานเปิดตัว
17 กันยายน 2550 ‘คาโอ’ ขยายไลน์ส่ง ‘ครีมอาบน้ำ บิโอเร’ บุกตลาดเอาใจสาวรักผิว
17 กันยายน 2550 พรีเซนเตอร์และเหล่าเซเลบริตี้สาว ชวนกันมาเผยประสบการณ์รักผิว
4 กันยายน 2550 ผ้าอนามัยลอรีเอะ ซูเปอร์ การ์ด มั่นใจรอบด้าน
4 สิงหาคม 2550 คาโอ ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์กับสมาคมโปคาดี้ 35
20 กรกฎาคม 2550 คาโอ ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์กับสมาคมไว.ดับยู.ซี.เอ
3 เมษายน 2550 Biore UV ชวนสาวสวยเจิดจ้าท้าไอแดด
31 มีนาคม 2550 เปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ Biore Kawaii White
20 มีนาคม 2550 คาโอ ร่วมบริจาคสมทบทุนสภากาชาดไทย
8 กุมภาพันธ์ 2550 คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับ ISO 9001:2000 & ISO 140001:2004 Certificate
11 มกราคม 2550 คาโอ เขย่าตลาดผงซักฟอก ส่ง "ATTACK" สูตรใหม่ชิงตลาด
 
 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map  
Fileindex.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit