จำนวนและตัวเลขของคาโอ

ประวัติและขนาดบริษัท

ประวัติบริษัท

จํานวนพนักงานรวม

ยอดขายสุทธิรวม

กำไรจากการดำเนินงานรวม

ผลิตภัณฑ์ที่ขาย

สำหรับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

ค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนา

จำนวนสิทธิบัตรที่ถือครอง

การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่รวมข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบสากล

ความคิดริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อม

อัตราการลดการใช้น้ำ

อัตราการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Page Top