Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พนักงานจิตอาสา เครือคาโอ ประเทศไทย จัดกิจกรรม “ทาสี สร้างสุข” โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการร่วมกันทาสีห้องน้ำ และโรงครัว เนื่องจากสีเดิม ของตัวอาคารมีสภาพทรุดโทรม บรรยากาศในวันนั้นนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่จะได้ส่งมอบห้องน้ำสวยๆ สะอาด น่าใช้ในทุกวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดสารวนาราม จ.ปราจีนบุรี ทั้งนี้ เครือคาโอ ประเทศไทย ตระหนักถึงสุขอนามัยที่ดี ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์และมีความสุขในทุกๆ วัน ของเด็กไทย เครือคาโอ ประเทศไทย สนับสนุนให้ทุกวันมีรอยยิ้ม

 
 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map  
Filenews_detail79.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit