โครงงานวิจัย

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผ่านการบูรณาการเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่คาโอ งานวิจัยและพัฒนาคือการแสดงถึงการบูรณาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ครอบคลุมในหลากหลายสาขา

โครงสร้างการดำเนินธุรกิจโดยรวมของเราสื่อถึงมุมมองของ “ความสะอาด ความงาม และการมีสุขภาพดีในทุกๆ วัน” และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ แผนกวิจัยและพัฒนาของเราได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมโดยการผสมผสานงานวิจัยสองประเภท ได้แก่ งานวิจัยพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งมุ่งเน้นในการออกแบบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และการวิจัยเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน ที่ได้ทุ่มเทเพื่อทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวัตถุดิบ กลไก และปรากฏการณ์ที่เราประสบ การบูรณาการนี้ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมซึ่งสามารถใช้ได้กับผู้คนทั่วโลก

ขั้นตอนแรกของเราในการออกแบบผลิตภัณฑ์ (การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา) คือการทำความเข้าใจถึงชีวิตและความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกอย่างละเอียด จากจุดเริ่มต้นนี้ เรามุ่งมั่นออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสานเข้ากับผลิตภัณฑ์ในการมอบความสุขและความพึงพอใจให้แก่ผู้คน

ในการวิจัยเทคโนโลยีพื้นฐานของเรา เราสืบหาความจริงที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ที่หลากหลายโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงในหลายสาขา รวมถึงด้านเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา การวิจัยเทคโนโลยีพื้นฐานมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง

การมุ่งสร้างสรรค์สิ่งดี (Yoki-Monozukuri) ของเราเริ่มต้นจากการรวบรวมงานวิจัยในหลากหลายสาขา เช่น วิทยาศาสตร์ในเรื่องไขมันและน้ำมัน พื้นผิว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับธุรกิจและวิศวกรรมฝ่ายผลิตของเรา รวมถึงการเพิ่มคุณค่าทางใจ การวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัย และความเข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงไม่สามารถสรรสร้างได้จากวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว ด้วยสหวิทยาการด้านอุตสาหกรรมที่เหนือกว่ากรอบความรู้ที่มีอยู่ เราจึงมุ่งแสวงหาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถเปิดประตูสู่อนาคตได้

image-01.jpg

Page Top