หลักปรัชญาของการวิจัยและพัฒนา

การบรรลุความพึงพอใจของผู้บริโภคและลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่มีนวัตกรรม

วิถีทางแบบคาโอ

image

ด้วยปรัชญาองค์กรในการดำเนินธุรกิจตาม "วิถีทางของคาโอ" ได้นิยามพันธกิจของคาโอไว้ว่า "ความมุ่งมั่นตั้งใจจริงและผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียว เพื่อที่จะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในทุกๆวัน สร้างสรรค์ชีวิตที่สวยงาม Kirei life และแบ่งปันความสุขผ่านนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าที่ดีเลิศ และตระหนักถึงโลกที่ปลอดภัยและผสานเป็นหนึ่งเดียวกันสำหรับทุกชีวิต"
"คิเรย์ (Kirei)" นี้ไม่เพียงแต่อธิบายถึงรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น ภาษาญี่ปุ่นคำว่า "คิเรย์" อธิบายถึงความสะอาด ความเรียบร้อย และความสวยงาม สิ่งนี้คือคุณค่าที่อธิบายถึงวิถีชีวิตที่มุ่งมั่นจะค้นหาเพื่อสร้างสรรค์ความสวยงามให้กับตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อธรรมชาติรอบตัวเรา
เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่สวยงาม (Kirei Life)" เป็นจริงได้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาจะทุ่มเทความพยายามทั้งหมดให้กับ การสร้างสรรค์สิ่งดี (Yoki-Monozukuri) ซึ่งตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและอนาคตของผู้คน สังคม และโลก
"Yoki-Monozukuri" หมายถึง การเข้าใจความต้องการและคุณค่าของผู้บริโภคและลูกค้าอย่างลึกซึ้ง และนำเสนอผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า เทคโนโลยี และโซลูชันที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคและลูกค้าทั่วโลกอย่างแท้จริง
เพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าอย่างต่อเนื่อง พวกเราต้องรวบรวมความคิดสร้างสรรค์และพละกำลังของพนักงานและทีมงานของเราทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อรับมือกับความท้าทายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ
เราจะดำเนินการอย่างกล้าหาญต่อความท้าทายในอนาคต"

Page Top