Curél潤浸保濕輕質卸粧油

Curél潤浸保濕輕質卸粧油

• 溫和高延展輕油質地,能快速融合彩粧,無需過度搓揉。減少肌膚負擔
• 日本獨特乳化技術,遇水即能輕易沖洗,不殘留油膩感

150ml

    引用此資訊
    ×
    Quote of the image
    • <img src="http://www.kao.com/tw/kao_imgs/curel/crl_clensing_01_img_l.jpg" />

    • <img src="http://www.kao.com/tw/kao_imgs/curel/crl_clensing_01_img_s.jpg" />