Triết lý R&D

Đạt được sự thỏa mãn của Người tiêu dùng và Khách hàng qua Những công nghệ sáng tạo

Phương châm Kao

image-01

“Phương châm Kao” cũng chính là Triết lý doanh nghiệp của Kao, thể hiện sứ mệnh của chúng tôi, đó là cố gắng mang lại sự thỏa mãn và phong phú cho cuộc sống của mọi người trên toàn cầu và đóng góp vào sự bền vững của thế giới với những sản phẩm và nhãn hiệu có chất lượng tuyệt hảo được tạo ra từ quan điểm của người tiêu dùng và khách hàng. Cam kết này được toàn bộ các thành viên của Tập đoàn Kao tuân thủ vì chúng tôi làm việc với sự đam mê để chia sẻ niềm vui với người tiêu dùng và khách hàng vì họ là tâm điểm trong các lĩnh vực chăm sóc về sự sạch sẽ, sắc đẹp, sức khỏe và hóa phẩm của chúng tôi.

Chúng tôi định nghĩa Yoki-Monozukuri là “sự cam kết mạnh mẽ của tất cả các thành viên nhằm cung cấp sản phẩm và các thương hiệu có giá trị tuyệt hảo nhằm đem lại sự thỏa mãn cho người tiêu dùng”. Trong nhiệm vụ này, Bộ phận Nghiên cứu & Phát triển của chúng tôi chính là động lực đằng sau sự sáng tạo không ngừng để đem lại những sản phẩm sáng tạo có giá trị gia tăng cao.

Bộ phận R&D được hướng dẫn bởi những nguyên tắc làm việc nhóm hiệu quả và tôn trọng cá nhân. Tất cả các nhà nghiên cứu đều có sự sáng tạo tự do trong lĩnh vực chuyên môn của họ, qua đó họ đóng góp vào sức mạnh tổng hợp của tổ chức Kao. Kao tham gia vào hàng loạt các lĩnh vực nghiên cứu, cũng như mở rộng hoạt động sang các khu vực ngoại vi. Chúng tôi áp dụng phương pháp tiếp cận này vì chúng tôi tin rằng các sản phẩm tuyệt hảo có thể được tạo ra khi có một nền tảng khoa học và công nghệ đa dạng.

Tại Kao, chúng tôi không ngừng thúc đẩy bản thân phát triển các ngành khoa học và công nghệ mới, với mục tiêu kết hợp các thành quả để tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Chúng tôi tin rằng điều này cho phép chúng tôi giúp mọi người trên thế giới hiện thực hóa một cuộc sống phong phú hơn, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường các công nghệ cơ bản tạo nên cốt lõi của các hoạt động của Kao và phát triển công nghệ mới có thể áp dụng trên toàn cầu. Nhìn về tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục khám phá con đường sáng tạo.

Thông tin liên quan

Page Top