Lĩnh vực Nghiên cứu

Tạo ra các sản phẩm sáng tạo thông qua sự kết hợp giữa khoa học và công nghệ

Các hoạt động nghiên cứu và phát triển của Kao mang đặc trưng của sự kết hợp giữa khoa học và công nghệ trên nhiều lĩnh vực.

Khuôn khổ chung cho các hoạt động kinh doanh của chúng tôi được thể hiện qua khẩu hiệu “Sự sạch sẽ, Vẻ đẹp, và Sức khỏe hằng ngày". Để đạt được những mục tiêu này, Bộ phận R&D của chúng tôi tạo ra những sản phẩm sáng tạo bằng cách kết hợp hai loại nghiên cứu: nghiên cứu phát triển sản phẩm, chuyên thiết kế và thương mại hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng; và nghiên cứu công nghệ cơ bản, chuyên đào sâu hiểu biết của chúng tôi về những nguyên vật liệu, cơ chế và hiện tượng mà chúng ta gặp phải. Sự kết hợp này cho phép chúng tôi tạo ra các sản phẩm sáng tạo được mọi người trên toàn thế giới sử dụng.

Bước đầu tiên của chúng tôi trong quy trình thiết kế một sản phẩm (nghiên cứu phát triển sản phẩm của chúng tôi) là tìm hiểu kỹ cuộc sống và nhu cầu của người tiêu dùng trên quy mô toàn cầu. Từ điểm khởi đầu này, chúng tôi tập trung nghiên cứu thiết kế sản phẩm và phát triển công nghệ ứng dụng được kết hợp thành các sản phẩm để mang lại sự thích thú và hài lòng cho mọi người.

Trong nghiên cứu công nghệ cơ bản, chúng tôi điều tra sự thật đằng sau các hiện tượng khác nhau bằng cách áp dụng khoa học và công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm hóa học, vật lý, và sinh học. Nghiên cứu công nghệ cơ bản đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển sản phẩm có giá trị thực sự.

Việc theo đuổi hoạt động Yoki-Monozukuri của chúng tôi bắt đầu qua việc kết hợp nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau như khoa học dầu và mỡ và khoa học bề mặt, là những điểm khởi đầu cho kinh doanh và các lĩnh vực kỹ thuật sản xuất của chúng tôi. Điều này được cộng thêm vào sự nghiên cứu kỹ về giá trị cảm xúc, bên cạnh nghiên cứu về chất lượng, sự an toàn và khả năng tương thích với môi trường.

Sản phẩm có giá trị thực không thể được tạo ra qua công việc trong một lĩnh vực khoa học hay công nghệ. Thông qua sự tiếp cận đa ngành và liên ngành vượt qua khuôn khổ học thuật có sẵn, chúng tôi theo đuổi các ngành khoa học và công nghệ mới để có thể mở ra cánh cửa tương lai.

image-01.jpg

Page Top