Thông cáo pháp lý

Trang web của Công ty Kao Việt Nam được xây dựng nhằm phục vụ cho các mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại và được xem như là một dịch vụ trong cộng đồng internet. Việc truy cập và sử dụng các nội dung trong đây phải tuân theo những Điều khoản & Điều kiện áp dụng cũng như các quy định của pháp luật hiện hành. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý với những điều khoản và điều kiện sử dụng đã được qui định. Trong trường hợp bạn không đồng ý, vui lòng không sử dụng.

Điều khoản và điều kiện sử dụng

Công ty Kao Việt Nam và toàn bộ các công ty con trong Tập đoàn Kao có quyền sở hữu đối với tất cả thông tin có trong trang web này, trừ khi có những ghi chú khác. Mọi thông tin bao gồm hình ảnh, bài viết, phim, âm thanh và thương hiệu đều không được phép sử dụng dưới bất kì hình thức nào cho bất kì mục đích nào nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Kao Việt Nam hoặc Tập đoàn Kao.

Bạn có thể tải về nội dung phục vụ cho mục đích cá nhân, dùng tại nhà hoặc cho những mục đích phi thương mại khác với điều kiện bạn phải tuân thủ tất cả các quyền tác giả và quyền sở hữu của các nội dung này. Bạn không được phép phân phối, chỉnh sửa, truyền tải, hoặc tái sử dụng lại nội dung của của trang web cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự cho phép của Kao Việt Nam hoặc của Tập đoàn Kao bằng văn bản.

Kao Việt Nam không chứng nhận cũng như không đại diện cho việc bạn sử dụng các nội dung trên website này có vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào hay không nếu những nội dung đó không được sở hữu bởi Kao Việt Nam hoặc Tập đoàn Kao.

Page Top