Sáng kiến cải thiện môi trường làm việc

Kao Việt Nam đã thực hiện việc hỗ trợ cho nhân viên “Cân bằng giữa công việc và cuộc sống” bằng cách đi tiên phong trong việc thực hiện 5.5 ngày làm việc trong một tuần kể từ khi mới bắt đầu thành lập công ty (1996) và là một trong những số ít công ty thực hiện 5 ngày làm việc trong một tuần chỉ không lâu sau đó.

Kao Việt Nam cũng đã áp dụng chính sách sử dụng thời gian làm việc linh động cho những trường hợp nhân viên cần thời gian đưa con nhỏ đến trường hoặc chăm sóc người thân đang gặp hoàn cảnh khó khăn.

Tài trợ hoàn toàn chi phí mua bảo hiểm sức khỏe cho người thân của toàn bộ nhân viên trong Công ty cũng là một trong những họat động thúc đẩy chính sách “Cân bằng giữa công việc và cuộc sống” của Kao Việt Nam.

Để tăng cường sức mạnh toàn diện của cả Công ty, chúng tôi luôn duy trì và cố gắng phát triển môi trường làm việc ngày càng năng động, thân thiện. Chính sách “Cân bằng giữa công việc và cuộc sống” đã tạo động lực cho toàn thể nhân viên phát huy được hết khả năng và sự sáng tạo của mình trong công việc cũng như giúp họ hưởng thụ đầy đủ chất lượng của cuộc sống.

Page Top