Quy trình ứng tuyển

Nếu bạn muốn ứng tuyển vào những vị trí đang tuyển dụng:

Gửi hồ sơ của bạn cho chúng tôi bằng cách điền thông tin và đính kèm file theo hướng dẫn:

  • Vui lòng sử dụng file ZIP nếu bạn muốn upload nhiều file.
  • Dung lượng file không được quá 1.0MB

Recruitment_kaovn@kaovn.com.vn

Mọi thông tin chỉ được sử dụng cho mục đích tuyển dụng.

Page Top