25/11/2565

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จับมือคาโอ และมูลนิธิศุภนิมิตฯ
เสริมความรู้ สร้างเกราะป้องกันเรื่องเพศให้เยาวชน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
จัดเวิร์กชอป "อนามัยเจริญพันธุ์" ให้กับเยาวชนจำนวนกว่า 60 คน ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองและบ้านพักเด็กระยอง โดยให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้และกำจัดผ้าอนามัย สร้างมุมมองที่ถูกต้องเรื่องการมีประจำเดือน พร้อมกับจัดสรรผ้าอนามัยลอรีเอะ จำนวน 50,000 ชิ้น มูลค่ารวมกว่า 406,250 บาท มอบให้แก่เยาวชนตลอดทั้งโครงการ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงอุปกรณ์จำเป็นที่ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ ยังได้ให้ความรู้เรื่องอันตรายของโรคติดต่อทางเพศที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน และวิธีการตรวจสอบเมื่อมีความเสี่ยง รวมถึงความแตกต่างของอาการระหว่างการติดเชื้อ HIV กับการเป็นโรคเอดส์ เพื่อให้เยาวชนมีความเข้าใจ ป้องกัน และรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Freedom Project ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มเครือข่ายพนักงาน
เพื่อความหลากหลาย (Employee Resource Groups Fund) ของ Dow ที่มอบให้กับเครือข่ายพนักงานเพื่อสนับสนุนผู้หญิง (Women's Inclusion Network) ซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ในความแตกต่างด้านฮอร์โมนและการเข้าสู่ภาวะเจริญพันธุ์ของแต่ละเพศสภาพ อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของเพศวิถี
และเคารพสิทธิของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกด้วย

image

ทีมอาสามัคร

image

กิจกรรมรู้จักการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง

image

กิจกรรมแลกน้ำที่แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ได้อย่างชัดเจน

image

กิจกรรมการใส่ผ้าอนามัยและการกำจัดอย่างถูกต้อง
เยาวชนชายก็ได้รู้จักวิธีการใช้ผ้าอนามัยในกิจกรรมนี้

image

ให้ความรู้การกำจัดอย่างถูกต้องแก่เยาวชนทั้งชายหญิง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
อาคาร โอเนส ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 6 ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

02-655-4455 ต่อ 116-117 ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี
Page Top