27/09/2565

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน

"คาโอ" จับมือ "ซีพี ออลล์" เสริมทัพพันธมิตร
เดินหน้าดูแลคนไทย "ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย
ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก"

image

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อโครงการ "ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้าย
จากไข้เลือดออก
" ด้วยการประกาศความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่อย่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น
อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ในการผนึกกำลังสร้างการรับรู้ต้านภัยไข้เลือดออก ด้วยการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน "รู้ทัน" ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน แจ้งเตือนภัยสุขภาพรอบตัว เข้ากับ แอปพลิเคชัน 7-Eleven TH เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพที่ดีของคนไทย
โดยเฉพาะการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก

image

โครงการ "ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก" เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย คาโอ ประเทศไทย ร่วมกับ 4 องค์กรใหญ่ ได้แก่ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) และกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะสำคัญของโรคไข้เลือดออก โดยมีพื้นที่เขตตำบลหนองไม้แดง ตำบลดอนหัวฬ่อ และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่นำร่อง และได้เปิดโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

image

สำหรับปีนี้ มุ่งสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องไข้เลือดออก ด้วยกลยุทธ์การสร้างการรับรู้แบบ O2O (Online to Offline) ผ่านแอปพลิเคชัน "รู้ทัน" ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแจ้งเตือนภัยสุขภาพรอบตัว ที่จะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH
ซึ่งมีผู้ใช้งานกว่า 30 ล้านคน
เพื่อขยายความตระหนักรู้เกี่ยวกับ โรคไข้เลือดออกให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมออฟไลน์รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก พร้อมแจกผลิตภัณฑ์กันยุงที่สำนักงานของพันธมิตรทั่วกรุงเทพฯ ได้แก่ อาคาร THE TARA / กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / และอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ และ ฯลฯ นอกเหนือจากนี้ ยังมีแผนสื่อสารรณรงค์ภายในร้านค้า 7-Eleven ทั่วประเทศ และกิจกรรมช่วยเหลือสังคมกับผลิตภัณฑ์บิโอเร การ์ด มอส บล็อก เซรั่ม* เพื่อการรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออกแบบครบวงจร

image

นายยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า "ในฐานะที่คาโอเป็นหนึ่งในพันธมิตร
ผู้ริเริ่มโครงการ "ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก" โดยที่ผ่านมา คาโอได้ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในการลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน ในการดูแลป้องกัน พร้อมวิธีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และมอบผลิตภัณฑ์ บิโอเร การ์ด มอส บล็อก เซรั่ม* ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงที่สามารถใช้ได้ทุกวัน โดยในปีนี้ เรายังได้ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำอย่าง CP ALL ในการนำแอปพลิเคชัน "รู้ทัน" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท คาโอ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น รวมเข้ากับแอปพลิเคชัน "7-Eleven TH" และจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมผ่านผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงของ
คาโอในพื้นที่เสี่ยง เพื่อสานต่อจุดยืนที่คาโอให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัยและความสะอาดมาโดยตลอด"

image

นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเคียงคู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง และในช่วงนี้มีโรคระบาดที่สำคัญอีกโรคหนึ่งที่มากับฤดูฝนในทุกๆ ปีคือ "ไข้เลือดออก" 
ถือเป็นภัยคุกคามทางสุขภาพอันดับต้นๆ ของคนไทย จึงเล็งเห็นว่าการได้เข้ามาร่วมสร้างความตระหนักรู้นับเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุก 
ที่จะสร้างเกราะป้องกันให้กับคนในสังคม โดยปัจจุบันแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH มีฐานผู้ใช้งานมากถึง 30 ล้านคน การเป็นช่องทางหนึ่งที่เชื่อมต่อไปสู่ "รู้ทัน" ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแจ้งเตือนภัยสุขภาพรอบตัว ก็จะช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ใช้งานกลุ่มนี้ เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านสุขภาพ ไม่เพียงแต่ความเสี่ยงไข้เลือดออกเท่านั้น แต่รู้ทันยังมีข้อมูลดีๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิด-19 ฝุ่น PM 2.5 หรือดัชนีความร้อน และจากฐานผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH ดังกล่าว ก็จะช่วยกระจายไปสู่คนในครอบครัว เพื่อนฝูง
ซึ่งจะขยายไปสู่สังคมในวงกว้างต่อไป"

image

ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า "การทำให้โรค
ไข้เลือดออกลดลง แต่เดิมมาเป็นภารกิจของหน่วยงานสาธารณสุข และพัฒนาเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐ ท้องถิ่น ประชาชน แต่ในเวลาต่อมาในโลกยุคของ next normal นี้ ต้องขยายความร่วมมือกับภาคเอกชนด้วย เพื่อเสริมพลังในการจัดการ ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดี
ที่ภาคเอกชนเปิดขอบเขตใหม่ๆ ในการทำงานเพื่อสังคม"

image

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) กล่าวว่า "ทุกวันนี้
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีความน่าเชื่อถือ จะช่วยให้เราสามารถรับมือและจัดการกับภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เนคเทค สวทช. จึงร่วมกับ กรมควบคุมโรค ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน "รู้ทัน" เพื่อแจ้งเตือนภัยสุขภาพรอบตัว ณ พิกัดปัจจุบัน และพื้นที่ที่สนใจ พร้อมให้คําแนะนําการปฏิบัติตัว ซึ่งสนับสนุนการใช้งานโดย บริษัท คาโอ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และการร่วมมือกับ ซีพี ออลล์ จะช่วยขยายผลการใช้งาน "รู้ทัน" ได้อย่างทั่วถึง เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย ปัจจุบัน "รู้ทัน" แจ้งเตือนความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ซึ่งมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ และดัชนีความร้อนที่นําไปสู่การเป็นโรคลมแดด รวมถึงโควิด-19"

image

image

มาร่วมดูแลสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรค และ "รู้ทัน" ภัยไข้เลือดออก ดาวน์โหลดได้ทาง Android และ iOS / แอปพลิเคชัน 7-Eleven TH Android และ iOS

  • * เซรั่ม (Serum) สื่อถึงรูปแบบของเนื้อผลิตภัณฑ์ ไม่ได้สื่อถึงความเข้มข้น การซึมสู่ผิวและไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
อาคาร โอเนส ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 6 ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

02-655-4455 ต่อ 116-117 ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี
Page Top