17/04/2563

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เปิดรับสมัครแล้ว!!
โครงการประกวดภาพวาดด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน โดยคาโอ ครั้งที่ 11

บริษัท คาโอ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพในการประกวดภาพวาดด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน มาตั้งแต่ปี 2553 และปีนี้เป็นปีที่ 11 สำหรับการประกวดภายใต้แนวคิด "Together, we are eco-friendly" "การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" และได้เริ่มเชิญให้เด็กๆ จากทั่วโลกร่วมวาดภาพที่สื่อถึงกิจกรรมในชีวิตประจำวันในแต่ละวัน ความฝันและความหวังสำหรับโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ หวังว่าการประกวดนี้ จะเป็นโอกาสที่ดีในการเชิญชวนเด็กๆ ร่วมแสดงออกถึงการอนุรักษ์และการเอาใจใส่ต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการวาดภาพ โดยการสื่อถึงสิ่งที่พวกเราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเด็กๆ จะเป็นพลังแห่งอนาคตของโลก นอกจากการวาดภาพ เด็กๆ ยังสามารถชักชวนเพื่อนๆ และครอบครัวให้มาช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในปีที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้รับภาพจากเด็กๆ ถึง 16,552 ผลงานจากทวีปเอเชีย อเมริกา ยุโรปและแอฟริกา เด็กๆ ที่ชนะการประกวดวาดภาพรางวัล "eco together" – Planet Earth และรางวัล "eco together" – Kao Prize จะได้รับเชิญไปร่วมในพิธีรับรางวัลที่จะจัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ในเดือนธันวาคม 2563 และจะมีการเผยแพร่ผลงานไปทั่วโลก ผ่านทางเครือของบริษัทฯ

ตั้งแต่ประกาศคำแถลงด้านสิ่งแวดล้อมของคาโอในปี 2552 คาโอมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ "eco together" การร่วมมือกับผู้บริโภคคู่ค้าทางธุรกิจและชุมชน บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนเชิงรุกของร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของเราเพื่อสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด

20200417-001-01

พิธีมอบรางวัลโครงการโครงการประกวดภาพวาดด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน โดยคาโอ ครั้งที่ 10

20200417-001-02

เด็กชายกฤษกร ไชยวาริน ผู้ได้รับรางวัล "eco together"- Planet Earth Grand Prix กล่าวสุนทรพจน์
กล่าวสุนทรพจน์กล่าวสุนทรพจน์

รายละเอียดโครงการประกวดภาพวาดด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน โดยคาโอ ครั้งที่ 11

หัวข้อ: การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม "Together, we are eco-friendly"
ขอเชิญชวนน้องๆ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดที่แสดงถึงสิ่งที่เราสามารถทำได้ในการปกป้องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันมีค่าของโลกเรา ให้กับคนรุ่นต่อไปผ่านผลงานภาพวาด

ผู้มีสิทธิส่งภาพเข้าประกวด:
เด็กๆ อายุตั้งแต่ 6 – 15 ปี จากทั่วโลก (นับถึงเดือนสิงหาคม 2563)

กรุณาภาพผลงานมาที่:
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 02-655-4455 ต่อ 116

กำหนดส่งภาพผลงาน:
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลและพิธีมอบรางวัล:
ผู้ชนะและโรงเรียนหรือสถาบันศิลปะที่ได้รับรางวัลการประกวดประเภทต่างๆ จะได้รับแจ้งให้ทราบในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 ผลการประกวดจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของเครือบริษัทคาโอ พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

  • * สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล "eco together"- Planet Earth Grand Prix และรางวัล "eco together"- Kao Prize (รวมถึงผู้ที่ได้รับรางวัลจากต่างประเทศ) และผู้ปกครองหนึ่งคนจะได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล

คณะกรรมการ:

Mr. Fumikazu Masuda:

Judge Chair, Former Professor, Tokyo Zokei University

Ms. Sumiko Okubo:

Artist

Mr. Kei Matsushita:

Professor, Tokyo University of the Arts

Ms. Yoko Oyamada:

Artist, Illustrator

Mr. Andreas Schneider:

Designer

Mr. Dave Muenz:

Executive Officer,
Senior Vice President, ESG, Kao Corporation

Mr. Naoto Katahira:

President, Creative, Kao Corporation

  • * ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการประกวดภาพวาดด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน โดยคาโอ ครั้งที่ 11 ได้ที่เว็บไซต์

20200417-001-03

20200417-001-04

เกี่ยวกับคาโอ

คาโอสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคทั่วโลกผ่านผลิตภัณฑ์สินค้ากว่า 20 แบรนด์สินค้าชั้นนำ อาทิ Attack, Bioré, Goldwell, Jergens, John Frieda, Kanebo, Laurier, Merries และ Molton Brown เราเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนในหลากหลายภูมิภาคทั้ง Asia Oceania North America และ Europe นอกจากนี้ยังมีธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่มีความเชื่อมโยงกับหลายอุตสาหกรรม เราดำเนินธุรกิจโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ มายาวนานกว่า 130 ปี อย่างต่อเนื่อง ยอดขายรวมต่อปีกว่า 1,500 ล้านเยนต่อปี และพนักงานกว่า 33,000 คนทั่วโลก
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาโอสามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ “โครงการประกวดฯ”

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 14-15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

02-655-4455 ต่อ 116 ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ คลิ๊ก (CLICK)

Page Top