Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
คุณสมบัติของคนที่จะร่วมงานกับคาโอ
ที่คาโอ เราให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรทีี่ทรงคุณค่า และทำให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง การทำงาน อย่างทุ่มเทของพนักงานทุกท่าน ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพนักงาน และด้วยการยึดมั่นในวิถีทาง ของคาโอ (The Kao Way) ทำให้เราก้าวขึ้นมาเป็นบริษัท ฯ ชั้นนำ ได้ถึงทุกวันนี้

ด้วยการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องมากว่า 50 ปี เราจึงต้องเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อที่จะร่วมพัฒนาองค์กรของ เราให้ไปสู่ความเป็นที่หนึ่งในใจของผู้บริโภค จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่จะเป็นหนึ่งในครอบครัวคาโอเข้าสู่โลกของ การทำงานกับเราได้ที่นี่
เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทยประกอบด้วยพนักงานกว่า 1,000 คนที่มีความหลากหลายในทักษะและวิชาชีพเรา
กำลังมองหาผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมที่จะก้าวไปในอนาคต
กับเรา สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดตำแหน่งงาน และสมัครได้ที่

ตำแหน่งงานว่าง บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่งงานว่าง บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงสวัสดิการโอกาสในการเติบโตในหน้าที่การทำงาน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครส่งใบสมัครงาน พร้อมแนบ ประวัติโดยย่อ (Resume) มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และบริหารงานทั่วไป
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-655-4455
E-mail : thaikao_hr@kao.th.com
แผนที่ :

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
ผ่ายทรัพยากรมนุษย์ และบริหารงานทั่วไป
700/313 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-468-511
E-mail : fac_hr@kao.th.com
แผนที่ :

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map