image

Kao qua những con số

Lịch sử và quy mô Công ty

Lịch sử

image

image

image

Số lượng nhân viên hợp nhất

image

image

image

Doanh thu hợp nhất

image

image

image

Lợi nhuận hợp nhất

image

image

image

Các sản phẩm được bán

image

image

image

Đối với sản phẩm chất lượng cao

Chi phí R&D

image

image

image

Số bằng sáng chế đang nắm giữ

image

image

image

Sản phẩm cải tiến với thiết kế phổ quát

image

image

image

Sáng kiến vì Môi trường

Tỉ lệ giảm lượng nước thải

image

image

image

Tỉ lệ giảm khí thải CO2

image

image

image

Page Top