image

Kao qua những con số

Lịch sử và quy mô Công ty

Lịch sử

image

image

image

Số lượng nhân viên hợp nhất

image

image

image

Doanh thu hợp nhất

image

Lợi nhuận hợp nhất

image

Các sản phẩm được bán

image

image

image

Đối với sản phẩm chất lượng cao

Chi phí R&D

image

Số bằng sáng chế đang nắm giữ

image

image

image

Sáng kiến vì Môi trường

Lương nước tiêu thụ

image

image

image

Lượng khí thải CO2

image

image

image

Page Top