Câu chuyện của chúng tôi

- Phương Châm Kao và Lời hứa của chúng tôi -

image

image

image

Giới thiệu triết lý kinh doanh của Kao, khát vọng và ý nghĩa đằng sau logo và biểu tượng Mặt trăng Kao của chúng tôi

Phương châm Kao

image

"Phương châm Kao" thể hiện triết lý kinh doanh của công ty chúng tôi và là nền tảng cho các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Kao. Về cơ bản, "Phương châm Kao" đem đến tính nhất quán cho các hoạt động của Tập đoàn từ việc xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn đến dài hạn cho mỗi quyết định kinh doanh mà chúng tôi thực hiện mỗi ngày. Theo đó, phương châm hoạt động như một nguyên tắc hướng dẫn cho mỗi thành viên của chúng tôi, đem đến sự phát triển cho công ty cũng như cho từng cá nhân. Chính vì vậy, đây là một giá trị cốt lõi làm cho công việc của chúng tôi trở nên thú vị hơn và thấm nhuần được ý nghĩa cao đẹp trong mục đích kinh doanh của Tập đoàn.

Lời hứa của chúng tôi

image

image

image

Tại Kao, chúng tôi hứa sẽ tiếp tục đóng góp vào việc hiện thực hóa một tương lai tươi sáng cho mọi người trên khắp thế giới và tạo ra một thế giới bền vững nơi mọi sự sống có thể cùng tồn tại.

Logo và biểu tượng Mặt trăng Kao có ý nghĩa gì đối với chúng tôi

image

image

image

Tìm hiểu về quá trình tư duy đằng sau logo và biểu tượng Mặt trăng Kao của chúng tôi.

Page Top