23/12/2565

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คาโอ เคมิคอล รุกอุตสาหกรรมการเกษตร นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์เข้าร่วมแสดงงานต่างๆ

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด โดยธุรกิจเคมีภัณฑ์ รุกอุตสาหกรรมการเกษตร นำเคมีภัณฑ์เข้าร่วมแสดงในงานต่างๆ เมื่อเดือนที่ผ่านมา ได้แก่ การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ภายใต้คอนเซ็ปต์ "เกษตรยุคใหม่ ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม" และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรพืช เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

image

การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15

image

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรพืชฯ

โดยภายในงานการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติฯ คาโอ เคมิคอล ได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนในการจัดประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยผลของสารเคมีเสริมประสิทธิภาพ KAO Adjuvant A-200 ต่อประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดด้วยเครื่อง FAZER helicopter UAV รวมถึงการป้องกันการกำจัดหนอนกอข้าวในนาข้าว ซึ่งงานจัดขึ้น ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร

image

image

ในส่วนของงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรพืชฯ คาโอ เคมิคอล ได้นำเสนอเทคโนโลยีของสารจับใบสำหรับฉีดพ่นทางอากาศ ให้กับหน่วยงานจากภาครัฐ และเอกชน รวมถึงนักวิจัยจากกรมวิชาการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตร วิทยาลัยการเกษตร และเกษตรกรรายย่อยที่มาเยี่ยมชมบูธ งานจัดขึ้น ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ต.สุขสราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

image

ซึ่งทางคาโอ เคมิคอล ให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมการเกษตรตลอดมา โดยปัจจุบันมีเคมีภัณฑ์ที่เป็นตัวช่วยการเกษตรมากกว่า 30 รายการ และมุ่งมั่นในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่อุตสาหกรรมการเกษตรต่อไป

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
อาคาร โอเนส ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 6 ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

02-655-4455 ต่อ 116-117 ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี
Page Top