30/11/2565

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการประกวดภาพวาดด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
ระดับเยาวชน โดยคาโอ ครั้งที่ 13

คาโอ คอร์ปอเรชั่น มีความยินดีที่จะประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการประกวดภาพวาดด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน โดยคาโอ ครั้งที่ 13 โดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมส่งภาพวาด 13,214 ผลงานทั่วโลก ซึ่งเยาวชนต่างแสดงความปรารถนาในการที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติ เพื่อที่จะให้ผู้คนและสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้จะสามารถใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข รวมถึงสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวันของพวกเขา

การประกวดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนทั่วโลกตระหนักถึงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมรอบตัว และนำไปปฏิบัติในชีวิตจริง คาโอจะยังคงส่งเสริมการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนคำนึงถึงธรรมชาติรอบตัวและวิถีชีวิตผ่านภาพวาดที่จะถูกนำไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น รวมไปถึงภาพยนตร์ที่จะถ่ายทอดความคิดของเยาวชน
และพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบออนไลน์บนเว็บไซต์ของคาโอ

1. ผลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ "eco together"- Planet Earth Grand Prix
ชื่อ: วรพิชชา พวงประโคน (อายุ 10 ปี, ประเทศไทย)
ชื่อผลงาน: ช่วยกันปลูกต้นโกงกาง

image

ประเภทรางวัล รายชื่อผู้ชนะการประกวด อายุ ประเทศและพื้นที่
รางวัลชนะเลิศ
"eco together"‐ Planet Earth Grand Prix (1)
Woraphitcha Phuangprakhon 10 ไทย
รางวัล
"eco together"‐ Kao Prize (8)
Ahoora Bakhtiari 9 อิหร่าน
Aitsariyaphon Phunsawat 9 ไทย
Bozhidara Bogdanova Dimitrova 9 บัลแกเรีย
Kanticha Thangsri 11 ไทย
Oleksii Sergiiovych Palii 6 ยูเครน
Shuka Matsumoto 10 ญี่ปุ่น
Wang Ziheng 10 สิงคโปร์
Zuzana Soukupova 8 สาธารณรัฐเช็ก
รางวัล Eco Friend Prize / Jury's Special Prize (7) กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้ชนะการประกวดได้ที่ภาคผนวก
รางวัล Eco Friend Prize (16)
รางวัล Group Prize (5)
 • * รายชื่อผู้ชนะจะถูกเรียงตามตัวอักษร หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
  กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้ชนะการประกวดในภาคผนวก
 • * ภาพวาดของผู้ชนะการประกวด และภาพการตัดสินรอบสุดท้ายจะถูกอัปโหลดลงเว็บไซต์ คาโอ คอร์ปอเรชั่น ในภายหลัง

2. รายละเอียดการประกวด

หัวข้อ:

"Let's make our environment sustainable* , together!" หรือ
มาสร้างสิ่งแวดล้อมของเราให้ยั่งยืนกันเถอะ
สิ่งที่เราสามารถทำเพื่อปกป้องพื้นที่ท้องถิ่นอันล้ำค่าและสิ่งแวดล้อมโลก
รวมถึงสิ่งที่เราจะสามารถส่งต่อถึงคนรุ่นหลังผ่านผลงานภาพวาดอย่าง
เปิดกว้างทางความคิด

 • *
  สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนจะอยู่อย่างสมบูรณ์ต่อไปหลายต่อหลายปีในอนาคต
  คือโลกที่มนุษย์และสรรพสัตว์จะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันโดยปราศจากความกลัว

คุณสมบัติ:

เยาวชนอายุ 6-15 ปี ทั่วโลก

จัดโดย:

บริษัท คาโอ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น)

3. รายละเอียดการคัดเลือก

วันตัดสิน:

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565

จำนวนภาพวาดที่เข้าประกวด:

13,214 ผลงาน
(390 ผลงานจากประเทศญี่ปุ่น และ 12,824 ผลงานจากต่างประเทศ)

คณะกรรมการ:

Mr. Fumikazu Masuda

Chair of Judges, Design Consultant, President, open house inc.

Ms. Sumiko Okubo

Artist

Mr. Kei Matsushita

Professor, Tokyo University of the Arts

Ms. Yoko Oyamada

Artist, Illustrator

Mr. Andreas Schneider

Designer

Mr. Yasunori Hosokawa

Director, Kao Eco-Lab Museum, Kao Corporation

Mr. Naoto Katahira

Vice President, Creative, Kao Corporation

4. พิธีมอบรางวัล

พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลสูงสุดจะถูกขึ้นช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์

ด้วยจุดมุ่งหมายขององค์กรที่ตระหนักถึงโลกในแบบคิเรอิ ที่ทุกชีวิตจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมเกลียว เครือคาโอได้กำหนดกลยุทธ์ ESG หรือ Kirei Lifestyle Plan ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 และเมื่อปี พ.ศ. 2564 คาโอได้ประกาศแผนระยะกลาง (K25) ด้วยวิสัยทัศน์ที่ "จะปกป้องทุกชีวิตในอนาคต" และ "ความยั่งยืนคือหนทางเดียว"
คาโอจะยังคงแสวงหาหนทางในการสร้างอนาคตที่เป็นความใฝ่ฝันของเยาวชนเพื่อ "โลกที่ทุกชีวิตจะอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุข"

ประกาศนียบัตรออนไลน์:
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดและลงทะเบียนรับประกาศนียบัตรออนไลน์ (E-Certificate) จะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์ภายใน 60 วันทำการหลังจากประกาศผลรางวัลผ่านทางอีเมลที่ได้ระบุไว้

เกี่ยวกับคาโอ

คาโอสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคทั่วโลกผ่านผลิตภัณฑ์สินค้ากว่า 20 แบรนด์สินค้าชั้นนำ อาทิ Attack, Bioré, Goldwell, Jergens, John Frieda Kanebo Laurier Merries และ Molton Brown เราเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนในหลากหลายภูมิภาคทั้ง Asia Oceania North America และ Europe นอกจากนี้ยังมีธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่มีความเชื่อมโยงกับหลายอุตสาหกรรม เราดำเนินธุรกิจโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ มายาวนานกว่า 130 ปี อย่างต่อเนื่อง ยอดขายรวมต่อปีกว่า 1,400 ล้านเยนต่อปี และพนักงานกว่า 33,000 คนทั่วโลกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาโอสามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ https://www.kao.com/global/en/

หากต้องการข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ:

Corporate Strategy
Kao Corporation

+81-3-3660-7043

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลการประกวดภาพวาด
กรุณาติดต่อ:

Kao International Environment Painting Contest for Children Office

+81-48-872-1082
(weekdays from 10:00–17:00, Japan time)

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประกาศนียบัตร กรุณาติดต่อ:

หน่วยงานสื่อสารองค์กร บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

02-655-4455 ต่อ 2116, 2117
Page Top