10/11/2565

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คาโอคว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ เข้าร่วมรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน ประจำปี 2565 หรือ "The Prime Minister's Industry Award 2022" จัดขึ้นโดย กระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในการมอบรางวัลครั้งนี้

image

โดยรางวัลอุตสาหกรรมมีเป้าหมายประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกระดับที่มีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน ทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม ยกระดับขีดความสามารถในการผลิต การแข่งขันทางการค้า ซึ่งเป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

image

ซึ่งรางวัลที่คาโอได้รับนั้น เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งใส่ใจและคำนึงถึงมาตรการการใช้พลังงานต่างๆ ภายในโรงงานผลิต เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและเน้นย้ำเรื่องการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเสมอมา

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
อาคาร โอเนส ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 6 ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

02-655-4455 ต่อ 116-117 ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี
Page Top