02/11/2565

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทาเคดา และคาโอ ผนึกกำลังสร้างชุมชนปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก
ผ่านการลงนามความร่วมมือเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการป้องกันโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย

image

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลก และ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและธุรกิจเคมีภัณฑ์ชั้นนำ จับมือผนึกกำลังต่อสู้โรคไข้เลือดออก โรคประจำถิ่นที่ร้ายแรงและเร่งด่วนที่สุดของประเทศ ในพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการป้องกันโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย นับเป็นครั้งแรกที่เกิดความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนในระยะยาวและระดับประเทศ

การลงนามความร่วมมือเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการป้องกันโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยระหว่าง ทาเคดา และ คาโอ จะช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงชุมชนที่กว้างขึ้น เพื่อครอบคลุม 50 เขตในกรุงเทพมหานครและสามารถต่อยอดไปยังจังหวัดอื่น ๆ ได้ทั่วประเทศ โดยพิธีลงนามฯ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายนาชิดะ คาซูยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

image

image

"จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพฯ มีการเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นกังวลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 โดยมีรายงานอัตราป่วยกว่า 3,000 ราย และมีรายที่ต้องสูญเสียชีวิต กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคสูง เนื่องจากมีภูมิทัศน์ที่
หลากหลาย ทั้งอาคารสูง คอนโดมิเนียม และสวนสาธารณะ และมีอัตราความหนาแน่นของประชากรสูง ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือจากภาคเอกชนในครั้งนี้จะช่วยสร้างความตระหนักและผลักดันแคมเปญต่าง ๆ ออกไปในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรคไข้เลือดออกส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของผู้อยู่อาศัย อาสาสมัครสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคฝ่าย" นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าว

image

"โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่แพร่พันธุ์โดยยุงลาย นับเป็นปัญหาทางสังคมที่สำคัญในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเป็นเวลาหลายปี คาโอ ได้ริเริ่มโครงการ 'GUARD OUR FUTURE' เพื่อชีวิตที่ปลอดภัยห่างไกลจากยุง ทาเคดา และ คาโอ ได้ทำงานอย่างใกล้ชิด มุ่งเดินหน้าจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เรื่องไข้เลือดออกในโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร ทั้งสองบริษัทได้ร่วมมือกันโดยมีจุดประสงค์และเป้าหมายร่วมกันเพื่อปกป้องอนาคตของเด็กจากภัยร้ายโรคไข้เลือดออก เรารู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานกันอย่างเป็นทีมในระดับบริษัท ภาคส่วน และประเทศ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่คนไทยทุกคน" นายยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

image

"โรคไข้เลือดออกเกิดได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่มีอาการเพียงเล็กน้อยไปจนถึงอาการรุนแรงที่ในบางรายอาจถึงแก่ชีวิตได้ ภาระที่โรคไข้เลือดออกได้สร้างขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้คน ครอบครัว และระบบสาธารณสุขของประเทศไทย การจับมือกับพันธมิตรอย่าง คาโอ จะช่วยให้เกิดแรงกระเพื่อมในเชิงบวกเพื่อการป้องกันและจัดการโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย และยังช่วยสนับสนุนกรุงเทพมหานครและ
ภาคส่วนอื่นๆ ที่ได้มีการร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อปกป้องชีวิตนับล้านชีวิตจากภัยไข้เลือดออก" นายปีเตอร์ สตรีบัล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

image

ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทาเคดา และ คาโอ ได้เดินหน้าจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เรื่องไข้เลือดออก ภายใต้หัวข้อ 'ไข้เลือดออก ใกล้ตัวและน่ากลัวกว่าที่คิด' ด้วยวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงของโรคไข้เลือดออกตามพื้นที่ชุมชนของกรุงเทพฯ เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาจาก 'วันไข้เลือดออกอาเซียน' หรือ ASEAN Dengue Day ซึ่งตรงกับวันที่ 15 มิถุนายน ที่มีการรณรงค์ในระดับประเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้ แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก นำไปต่อยอด และถ่ายทอดสู่ชุมชน ผ่านอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (อสส.) เหล่านี้ เป็นกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและการควบคุมโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย Dengue-Zero ระหว่างภาคีเครือข่าย 11 องค์กร ที่ได้ลงนามไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ด้าน คาโอ ได้มีการสนับสนุนการเข้าถึงฐานข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและประเมินกลุ่มผู้ป่วยเสี่ยงสูง เสริมแกร่งการป้องกันโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศไทย

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
อาคาร โอเนส ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 6 ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

02-655-4455 ต่อ 116-117 ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี
Page Top