12/09/2565

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คาโอร่วมเสวนา "Drivers of Climate Actions: the Push and Pull of Net Zero"

image

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 คาโอนำโดยนายยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ "Drivers of Climate Actions: the Push and Pull of Net Zero" เจาะลึกการบริหารจัดการภาวะโลกร้อนจากหลากหลายองคก์รธุรกิจช้ันนำ ภายใต้งานประชุมระดับนานาชาติ "GC Circular Living Symposium 2022: Together to Net Zero" จัดโดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน ซึ่งภายในงานนี้จะเป็นการยกระดับความร่วมมือด้านความยั่งยืน ด้วยการต่อยอดการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ ควบคู่ไปกับแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ ร่วมมือแก้ไขวิกฤตภาวะโลกร้อนไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน มุ่งสู่เส้นชัย Net Zero

image

ในการร่วมเสวนานายยูจิ ชิมิซึ ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์การดำเนินธุรกิจของสินค้าอุปโภคและเคมีภัณฑ์บนหนทางสู่ความยั่งยืน
โดยคาโอได้ยึดหลักการดำเนินงานตามปรัชญา "The Kao Way" หรือ วิถีทางของคาโอ ที่มุ่งสรรค์สร้าง "Kirei Lifestyle" การสร้างความสะอาด ความงามและสุขภาพที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนบนโลกใบนี้ ด้วยค่านิยมความซื่อสัตย์เป็นสิ่งเดียวที่ยึดมั่น คือการเลือกทำ
ในสิ่งที่ถูกต้อง แม้จะเป็นเรื่องยากก็ตาม โดยคาโอยังได้ประกาศเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2040 และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นลบภายในปี 2050 อีกด้วย

image

image

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
อาคาร โอเนส ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 6 ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

02-655-4455 ต่อ 116-117 ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี
Page Top