27/07/2565

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คาโอ-SCGP ประกาศความร่วมมือด้านนวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความยั่งยืน

image

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้ผลิตสินค้าเพื่ออุปโภคและธุรกิจเคมีภัณฑ์ชั้นนำ และบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP ผู้นำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาค ร่วมพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุดล้ำ พร้อมแนวทางที่ยั่งยืนสำหรับผู้บริโภค เพื่อลดการก่อให้เกิดมลพิษต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์โลกที่สมบูรณ์และยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไป เมื่อเร็ว ๆ นี้

นายยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
กล่าวว่า "คาโอและ SCGP มีความมุ่งมั่นเดียวกัน คือการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้จึงมีความสำคัญ
อย่างมากเนื่องจากเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของสองบริษัทที่มีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างแนวทางที่ยั่งยืนสำหรับผู้บริโภค คาโอมีกลยุทธ์ ESG ซึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่า "Kirei Lifestyle" (คิเรอิ ไลฟ์สไตล์) ในการสร้างสรรค์สิ่งดีเพื่อชีวิตที่สวยงามสำหรับผู้คนในทุก ๆ วัน โดยผลิตภัณฑ์คาโอทั้งหมดจะต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวงจรชีวิต เพื่อโลกที่สะอาดและสมบูรณ์"

โดยคาโอมีเป้าหมายสู่ความยั่งยืนในปี 2583 ลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน ด้วยการตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จนเป็นศูนย์ และบรรลุเป้าหมายให้ขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ที่ทำด้วยพลาสติกเป็นศูนย์ กล่าวคือ ปริมาณพลาสติกที่ใช้ต้องเท่ากับปริมาณพลาสติกที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ ถูกนำมารีไซเคิล

image

นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP กล่าวว่า SCGP มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับคาโอที่มีเป้าหมายตรงกันในการสร้างความยั่งยืนแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างประโยชน์แก่ผู้บริโภค ความร่วมมือกันในฐานะพันธมิตรครั้งนี้จะนำมาสู่การสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีผ่านการนำเสนอโซลูชันด้าน
บรรจุภัณฑ์ เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม การนำบรรจุภัณฑ์กลับมารีไซเคิลในกระบวนการผลิตได้มากขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้ จะมีส่วนช่วยยกระดับความคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ผู้คนในสังคม ตลอดจนสร้างความยั่งยืนให้แก่ทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของ SCGP ที่ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของสินค้าและบริการ เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยในการใช้บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนมีการควบคุมและติดตามผลของการดำเนินงานอย่างจริงจังตามแนวทางสากลเพื่อให้บรรลุที่ตั้งไว้ โดย SCGP ยังเน้นหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดปริมาณของเสียจากอุตสาหกรรม เพิ่มสัดส่วนการนำกระดาษที่ใช้งานแล้วจากผู้บริโภคนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตและเพิ่มสัดส่วนบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ และตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

image

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
อาคาร โอเนส ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 6 ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

02-655-4455 ต่อ 116-117 ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี
Page Top