05/11/2564

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัทคาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คาโอ คอนซูเมอร์ โปรดักซ์ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) จำกัด บริษัท คาเนโบ คอสเมติกซ์ (ประเทศไทย) และแพลทฟอร์มการจัดการขยะ "ยูเทิร์น" ที่เกิดจากการริเริ่มของบริษัท พีพีที โกล์บอลเคมิคอล (มหาชน)จำกัด และกลุ่มพันธมิตร ที่ช่วยเปลี่ยนขวดน้ำดื่ม PET เป็นชุด PPE สำหรับทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับวิกฤติโรคระบาดโควิด 19

เมื่อไม่นานมานี้ การแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 ในประเทศไทย ได้มีอัตราการติดเชื้อและอัตราการเสียชีวิตสูงสุดตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเกิดขึ้น โดยติดเชื้อสูงสุด วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นจำนวน 23,418 คน และเสียชีวิตสูงสุดในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 312 คน หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว สถานการณ์เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตที่ยังคงสูงอยู่ สถานการณ์ที่เลวร้ายนี้ ส่งผลกระทบต่อการทำงานของทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความยากลำบากต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 ในการตรวจหาผู้ติดเชื้อด้วยวิธี PCR-test การตรวจเชิงรุกเพื่อหยุดการแพร่ระบาดในกลุ่มต่างๆ และบางส่วนต้องปฏิบัติงานช่วยผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน ซึ่งทำให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์อยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการใกล้ชิดและสัมผัสผู้ป่วย อย่างไรก็ตามบุคลากรทางการแพทย์บางคนยังคงได้รับเชื้อจากการปฏิบัติงาน ฉะนั้น อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE (Personnel Protection Equipment) จึงถือเป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันการติดเชื้อจากการทำงาน

image

image

ในช่วงที่มีการติดเชื้อสูง ทำให้บางครั้งชุด PPE ที่ต้องใช้มีไม่เพียงพอ และมีราคาค่อนข้างสูง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมาก คาโอมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับ "ความยั่งยืนคือหนทางเดียว" (Sustainability as the only path) ที่เน้น "การปกป้องชีวิต และผู้คน" ทำให้โครงการความร่วมมือนี้ให้เกิดขึ้น ไม่เพียงแต่จะปกป้องชีวิตและผู้คนเท่านั้น แต่โครงการดังกล่าวยังเป็นการจุดประกายในการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการทำโครงการเศรษฐกิจหมุนเวียน จากการใช้ขวดน้ำดื่ม PET โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากพนักงานของเครือบริษัทคาโอในประทศไทย ทั้ง 3 บริษัท ซึ่งประกอบไปด้วยสำนักงาน สำนักงานขาย โรงงาน และศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทคาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทคาโอ คอนซูเมอร์ โปรดักซ์ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) จำกัด และบริษัทคาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย)

image

ความท้าทายของการเริ่มดำเนินการ คือ องค์ความรู้ในรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปลงของขยะกลับมาป็นสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งการหาผู้มีความชำนาญและนวัตกรรมใหม่ๆ มาเป็นพันธมิตรจึงมีความสำคัญ และในโครงการนี้เราได้บริษัทพีพีที โกล์บอล เคมิคอลซึ่งเป็นผู้ผลิตปิโตรเคมีรายใหญ่ และกลุ่มพันธมิตร ซึ่งร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มการจัดการขยะชื่อ ยูเทิร์น มาร่วมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มองค์ความรู้ให้เรา ซึ่งด้วยเจตจำนงค์ ความตั้งใจ ตลอดจนพันธกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัทจึงเป็นที่มาของความร่วมมือของโครงการที่ช่วยเหลือสังคมครั้งนี้ โดยกลุ่มบริษัทคาโอจะรวบรวมขวดน้ำ PET จาก 6 จุด เพื่อส่งต่อให้บริษัทพีพีที โกล์บอล เคมิคอล และพันธมิตรนำไปแปรรูปต่อเป็นชุด PPE ระดับ 2 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้านำไปใช้ประโยชน์

บริษัทพีพีที โกล์บอล เคมิคอล ดำเนินโครงการผ่าน "ยูเทิร์น" ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มจัดการขยะ ได้มีการเชิญชวนพันธมิตรที่มีเป้ามายเดียวกันมาร่วมกันดำเนินงานเพื่อสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการบริหารจัดการขยะตลอดวงชีวิตผลิตภัณฑ์ แพลทฟอร์มยูเทิร์น จะทำหน้าที่เก็บรวบรวมขวดน้ำ PET จากจุดรวบรวมทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล มาแปลงสภาพเป็นชุด PPE ระดับ 2 ซึ่งกลุ่มบริษัทคาโอเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่เข้าเกณฑ์ที่กำหนด โครงการนี้จึงได้ถือกำเนิดขึ้น

image

จากโครงการความร่วมมือนี้ กลุ่มบริษัทคาโอ ประเทศไทย มีเป้าหมายที่จะรวบรวมขวดมาทำชุด PPE ให้ได้ 500 ชุด เพื่อบริจาคให้ทีมบุคลากรทาการแพทย์ โดยประธานกรรมการของทั้ง 3 บริษัท จะส่งมอบชุด PPE ที่ผลิตจากขวด PET ได้ในไตรมาศแรกของปี 2565 ซึ่งโครงการนี้ มีระยะเวลาการดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 27 กันยายนถึง 15 ธันวาคม ปี 2564 มีการตั้งจุดรวบรวมขวดทั้ง 6 จุดในพื้นที่บริษัทของกลุ่มบริษัทคาโอประเทศไทย คาดว่าจะสามารถรวบรวมขวดพลาสติกได้ถึง 9,000 ขวด ซึ่งความสำเร็จนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยสังคมเท่านั้น แต่ยังสามารถลดการใช้พลาสติกใหม่ได้ถึง 144 กิโลกรัม โดยประมาณ

image

ถึงแม้จะเป็นเป้าหมายเล็กๆ แต่ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการลดขยะพลาสติกและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมซึ่งสะท้อนแนวทางตามที่เรากล่าวไว้ ว่า "ความยั่งยืนคือหนทางเดียว หรือ Sustainability as the only path"

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 14-15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

02-655-4455 ต่อ 116 ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี
Page Top