30/04/2564

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!
โครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน โดยคาโอ ครั้งที่ 12

บริษัท คาโอ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพในการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน โดยคาโอ มาตั้งแต่ปี 2556 สำหรับปีนี้เป็นการประกวดภายใต้แนวคิด "Let's make our environment sustainable, together!". หรือ "มาสร้างสิ่งแวดล้อมของเราให้ยั่งยืนกันเถอะ" ทางคาโอ ประเทศไทย จึงขอเชิญชวนให้เด็กๆ เยาวชนมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่สื่อถึงกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ความฝัน และความหวังสำหรับโลกที่ยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งแต่มีการจัดตั้งโครงการประกวดฯ คาโอได้รับผลงานภาพวาดจากเยาวชนทั่วโลกที่ถ่ายทอดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบตัว การตระหนักถึงสภาพแวดล้อมของโลกใบนี้และอนาคต เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตประจำวันในการรักษาสิ่งแวดล้อม จากการประกวดครั้งที่ 11 ที่ผ่านมา มีผลงานกว่า 12,884 ชิ้น ของเด็กๆ จากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก และกว่า 112,308 ชิ้น ผลงานตั้งแต่การประกวดฯ นี้เริ่มจัดตั้งขึ้น

ทางบริษัทหวังว่าในปีนี้จะมีเด็กๆ เยาวชนที่สนใจในสิ่งแวดล้อมร่วมส่งผลงานเข้ามา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยจะมีการประกาศผลรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ในเดือนมกราคม พ.ศ.2565 และมีจะมีพิธีจัดมอบรางวัลขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล "eco together" - Planet Earth Grand Prix และรางวัล "eco together" - Kao Prize จะได้รับเชิญเข้าร่วมงานประกาศรางวัลที่จะจัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ชนะรางวัลและผู้ปกครอง

คาโอประกาศพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 โดยการโปรโมท "eco together" และดำเนินงานร่วมกับผู้บริโภค กลุ่มบริษัทพันธมิตรและชุมชน ในปีเดียวกันนั้นคาโอประกาศนโยบายองค์กรด้านความยั่งยืน ESG (Environmental, Social, and Governance) - "Kirei Lifestyle Plan" เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์อนาคตที่ดีร่วมกับชุมชนโดยการดำเนินงานผ่านโครงการต่างๆ คาโอมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นอยู่ของผู้คน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มโลกใบนี้ให้สมบูรณ์และยั่งยืน

รายละเอียดโครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน โดยคาโอ ครั้งที่ 12

หัวข้อ: "Let's make our environment sustainable* , together!"
มาสร้างสิ่งแวดล้อมของเราให้ยั่งยืนกันเถอะ

ขอเชิญน้องๆ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดที่แสดงถึงสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อปกป้องธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอันมีค่าของโลกเราให้กับคนรุ่นต่อไป ผ่านผลงานภาพวาดอย่างเปิดกว้างทางความคิด

  • * สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนจะอยู่อย่างสมบูรณ์ต่อไปหลายต่อหลายปีในอนาคต คือโลกที่มนุษย์และ
    สรรพสัตว์จะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันโดยปราศจากความกลัว

ผู้มีสิทธิส่งภาพเข้าประกวด:
เด็กอายุ 6 -15 ปี จากทั่วโลก (นับถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564)

กรุณาส่งภาพผลงานมาที่:
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 14-15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
E-Mail : pr@kao.th.com โทร : 02-655-4455 ต่อ 117

กำหนดส่งภาพผลงาน:
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
(นับตราประทับวันบนไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลและพิธีการมอบรางวัล:
ผู้ชนะและโรงเรียนหรือสถาบันศิลปะที่ได้รับรางวัลการประกวดประเภทต่างๆ จะทราบผลในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ผลการประกวดจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของเครือบริษัทคาโอ และพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

ประกาศนียบัตรออนไลน์:
ในปีนี้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรการจากการส่งผลงานประกวด
เป็นรูปแบบออนไลน์ (E-Certificate) หลังจากการประกาศรางวัลเสร็จสิ้น
(กำหนดการประกาศรางวัลเดือนมกราคม พ.ศ. 2565)
เพียงกรอกใบรับประกาศนียบัตรออนไลน์ ที่นี่

image

สแกนที่นี่

  • * สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล "eco together" - Planet Earth Grand Prix และรางวัล "eco together" - Kao Prize จะได้รับเชิญเข้าร่วมงานประกาศรางวัลที่จะจัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ชนะรางวัลและผู้ปกครองหนึ่งท่าน

คณะกรรมการ:

Mr. Fumikazu Masuda

Chair of Judges, Design consultant, President, openhouse Inc.

Ms. Sumiko Okubo

Artist

Mr. Kei Matsushita

Professor, Tokyo University of the Arts

Ms. Yoko Oyamada

Artist, Illustrator

Mr. Andreas Schneider

Designer

Mr. Dave Muenz

Executive Officer, Senior Vice President, ESG, Kao Corporation

Mr. Naoto Katahira

Vice President, Creative, Kao Corporation

  • * ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการประกวดภาพวาดด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน โดยคาโอ ครั้งที่ 12 ได้ที่เว็บไซต์

image

image

เกี่ยวกับคาโอ

คาโอสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิต และเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคทั่วโลกผ่านผลิตภัณฑ์กว่า 20 แบรนด์สินค้าชั้นนำ
อาทิ Attack Biore Goldwell, Jergens John Frieda Kanebo Laurier Merries และ Molton Brown เราเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนในหลากหลายภูมิภาค ทั้ง Asia Oceania North America และ Europe
นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่มีความเชื่อมโยงกับหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เราดำเนินธุรกิจโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ มายาวต่อเนื่องกว่า 130 ปี ยอดขายโดยรวมกว่า 1,400,000 ล้านเยนต่อปี และพนักงานกว่า 33,000 คน ทั่วโลก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาโอ สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์:

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 14-15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

02-655-4455 ต่อ 116 ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ คลิ๊ก

Page Top