25/12/2563

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คาโอฯ ส่งเสริมเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านงานศิลปะ จัดพิธีมอบรางวัล "โครงการประกวดวาดภาพสิ่งแวดล้อมนานาชาติฯ ปีที่ 11"

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จัดพิธีมอบรางวัล "โครงการประกวดวาดภาพสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน โดยคาโอ ครั้งที่ 11" ณ โรงงานคาโอ จ.ชลบุรี โดยมี มร.ยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการบริษัท ให้เกียรติเป็นผู้แทนมอบรางวัล และมีผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้

image

ในปีนี้ มีภาพผลงานจากทั่วโลกร่วมส่งเข้าประกวดรวม 12,884 ผลงาน โดยเยาวชนไทยส่งเข้าร่วมทั้งหมด 844 ผลงาน และสามารถคว้ามาได้ถึง 3 ประเภทรางวัลได้แก่

1. รางวัล "eco together" - Kao Prize ด.ช.สิปปกร สูงขาว อายุ 14 ปี จากโรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

image

image

2. รางวัล Eco Friend Prize Jury's special Prize ด.ญ.กัญวรา สัมปชาโน อายุ 7 ปี โรงเรียนมีนประสาทวิทยา จ.กรุงเทพฯ

image

image

3. รางวัล Eco Friend Prize Jury's special Prize ด.ญ.ทรรศิกา ศรีคล้าย อายุ 12 ปี โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ จ.ระยอง

image

image

4. รางวัล Eco Friend Prize Jury's special Prize ด.ช. วัชระ ทองสงคราม อายุ 14 ปี โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จ.ชลบุรี

image

image

และ 5. Eco Friend Prize ด.ญ. พีรชาภา วณิชชากรกูล อายุ 14 ปี โรงเรียนศิลปะ Art is me จ.เชียงใหม่ (ไม่สะดวกเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล)

โครงการประกวดภาพวาดด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชนปีที่ 11 ภายใต้แนวคิด "Together, we are eco-friendly" หรือ "การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" จัดโดยบริษัท คาโอ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในงานเยาวชนไทยได้อธิบายแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านผลงานภาพวาดศิลปะ อีกทั้งได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตสินค้าคาโอ พร้อมผู้ปกครอง รวมทั้งรับฟังแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ โดยคำนึงและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

image

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 14-15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

02-655-4455 ต่อ 116 ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี
Page Top