Các lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn Kao

Không ngừng phấn đấu làm hài lòng và phong phú thêm cho cuộc sống của người tiêu dùng trên toàn cầu thông qua bốn lĩnh vực kinh doanh chính.

Tập đoàn Kao phát triển kinh doanh sản phẩm tiêu dùng cho mọi tầng lớp khách hàng nói chung ở ba lĩnh vực: Chăm sóc sắc đẹp, Chăm sóc sức khỏe con người, Chăm sóc vải sợi & vệ sinh nhà cửa. Còn trong lĩnh vực kinh doanh hóa chất, chúng tôi cũng phát triển các chủng loại sản phẩm hóa chất đa dạng đáp ứng các nhu cầu khác nhau cho các ngành công nghiệp. Tập đoàn Kao tin rằng thông qua các lĩnh vực kinh doanh này, chúng tôi có thể đóng góp để làm hài lòng và phong phú cuộc sống của mọi người trên toàn thế giới.