แอทแทคผู้นำด้านเทคโนโลยีความสะอาดจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเพื่อที่จะสร้างความแตกต่างด้าน “ความสะอาด&สุขลักษณะ ”
Concentrate
ผงซักฟอก สูตรเข้มข้น
Convention
ผงซักฟอก สูตรมาตรฐาน
Liquid
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำ สูตรเข้มข้น
Sheet
แผ่นเช็ดทำความสะอาดผ้าแบบเปียก
ขึ้นด้านบน